Quy định về cung cấp các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Chủ Nhật, 04/04/2021, 16:00 (GMT+7)
Ngày 17.3.2021, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 353/QĐ-EVN, ngày 17.3.2021 về việc ban hành Quy định về các dịch vụ điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Quyết định này thay thế Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15.5.2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung Quyết định.

>> Bạn đọc xem Quyết định tại đây

.