Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mói Phú Hưng, tỷ lệ 1/500

Thứ Hai, 26/04/2021, 19:38 (GMT+7)

BHG – Ngày 4.2.2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 254/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Phú Hưng, tỷ lệ 1/500. Bạn đọc kích link dưới để xem toàn văn của Quyết định.

>> Quyết định số 254/QĐ-UBND.

 

 

 

.