Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Thứ Hai, 01/02/2021, 15:15 (GMT+7)

I. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: 01 chỉ tiêu, (vị trí việc làm: Đạo diễn)

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao: 02 chỉ tiêu (vị trí việc làm: Huấn luyện viên).

II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

1. Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 02/3/2021.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

- Phòng Tổ chức – Pháp chế Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số 2, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại liên hệ giờ hành chính: 02193.866131

- Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tổ 16, Đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại liên hệ giờ hành chính : 02193.866260

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Tổ 4, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại liên hệ giờ hành chính: 02193. 866092

III. Hình thức: Xét tuyển

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

1. Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến tháng 3, 4 năm 2021

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 2, đường Bạch Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Thông tin tuyển dụng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa chỉ http://svhttdl.hagiang.gov.vn

 

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG HẢI

.