Thể lệ Giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 8 năm 2020

Thứ Năm, 01/10/2020, 08:47 (GMT+7)

BHG - Nhằm tôn vinh các đơn vị kinh doanh vận tải và các lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa ban hành Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020. Dưới đây là toàn văn Thể lệ.

>> Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020

 

.