THÀNH LẬP PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

Thứ Tư, 17/07/2019, 14:39 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 209/2019/QD-HDQT ngày 28/5/2019 về việc Thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Hà Giang - Phòng Giao dịch Bắc Quang;

Căn cứ công văn số 754/HAG -TTGSNH ngày 12/07/2019 của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang Về việc chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động của LienVietPostBank PGD Bắc Quang, Hoàng Su Phì và Bắc Mê;

PHÒNG GIAO DỊCH BẮC QUANG

Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Giang – Phòng Giao dịch Bắc Quang.

Tên bằng tiếng Anh: LienViet Post Joint Stock Commercial Bank - Ha Giang Branch – Bac Quang Transaction Office.

Địa chỉ: Số nhà 445, Đường Trường Trinh, tổ 04, Thị  trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Người đứng đầu phòng giao dịch: Ông Nguyễn Văn Linh.

Nội dung hoạt động: Hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Hà Giang.

PHÒNG GIAO DỊCH BẮC MÊ

Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Giang – Phòng Giao dịch Bắc Mê.

Tên bằng tiếng Anh: LienViet Post Joint Stock Commercial Bank - Ha Giang Branch – Bac Me Transaction Office.

Địa chỉ: Số nhà 820, đường Quang Trung, tổ 01, thị  trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Người đứng đầu phòng giao dịch: Ông Vũ Song Hà.

Nội dung hoạt động: Hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Hà Giang.

PHÒNG GIAO DỊCH HOÀNG SU PHÌ

Tên bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Giang – Phòng Giao dịch Hoàng Su Phì.

Tên bằng tiếng Anh: LienViet Post Joint Stock Commercial Bank - Ha Giang Branch – Hoang Su Phi Transaction Office.

Địa chỉ: Tổ 02, Thị  trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Người đứng đầu phòng giao dịch: Ông Lê Đức Thiện.

Nội dung hoạt động: Hoạt động theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt- Chi nhánh Hà Giang.

NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT HÀ GIANG

.