Triển khai Cuộc thi viết tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển"

Thứ Năm, 04/04/2019, 16:20 (GMT+7)

BHG - Chào mừng kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), ngày 2.4, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch và Thể lệ triển khai Cuộc thi viết tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam – 90 năm xây dựng và phát triển”.

Cuộc thi viết được tiến hành từ ngày 15.4 đến ngày 15.7. Nội dung thi với 6 câu hỏi xoay quanh chủ đề về lịch sử hình thành, truyền thống cách mạng, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; vai trò, vị trí và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các thời kỳ cách mạng. Liên đoàn Lao động tỉnh chấm và trao giải cuộc thi tại cấp tỉnh vào dịp chào mừng kỷ niệm 90 năm, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28.7.2019.

Thể lệ cuộc thi được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh (theo địa chỉ Website: Congdoan.hagiang.gov.vn và trên Facebook Công đoàn Hà Giang).

                                                Hùng Mạnh (LĐLĐ tỉnh)

.