Thông báo địa chỉ thư điện tử công vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh

Thứ Tư, 20/03/2019, 16:20 (GMT+7)

BHG - Địa chỉ thư điện tử công vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tình trạng “tham nhũng vặt”. Báo Hà Giang điện tử công khai đăng tải hòm thư công vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh gồm:

BÁO HÀGIANG

.