UBND HUYỆN BẮC QUANG HỘI ĐỒNG GIẢI THỂ BẮT BUỘC HỢP TÁC XÃ THÔNG BÁO: Giải thể bắt buộc 08 Hợp tác xã trên địa bàn huyện

Thứ Năm, 26/07/2018, 18:13 (GMT+7)

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND, ngày 05.7.2018 của UBND huyện Bắc Quang về việc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện; số HTX thuộc diện giải thể bắt buộc, gồm có:

1. HTX vận tải du lịch Hoàng Việt

Địa chỉ: Tổ dân phố số 14, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

2. HTX Tiểu thủ công nghiệp Thiên Hoàng

Địa chỉ: Thôn Cổng Đá, xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quang

3. HTX Sản xuất, Chế biến chè Nông lâm sản - Chăn nuôi gia súc, gia cầm, DVTMTH Duy Hoàng

Địa chỉ: Thôn Kim Bàn, xã Hùng An, huyện Bắc Quang

4. HTX Dịch vụ cơ khí Tuấn Hảo

Địa chỉ: Tổ dân phố số 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

5. HTX Hồng Quân - Việt Vinh

Địa chỉ: Thôn Ngô Khê, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang

6. HTX Thuận Thành

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Nam Quang, thôn Bình Long, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang

7. HTX Tuấn Tú

Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang

8. HTX Chăn nuôi trâu, bò, ong Minh Mai - Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Chúa, xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang

Hội đồng Giải thể bắt buộc HTX thông báo đến các tổ chức kinh tế, thành viên HTX, các cá nhân có quan hệ kinh tế với 08 HTX thuộc diện phải giải thể bắt buộc, khẩn trương liên hệ với các HTX trên trước ngày 30.9.2018 để được giải quyết các vấn đề có liên quan (về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn và vốn góp của HTX...) theo thời gian quy định.

Sau ngày 30.9.2018, Hội đồng Giải thể HTX sẽ tiến hành thủ tục giải thể bắt buộc đối với 08 HTX nêu trên theo quy định của pháp luật.

.