Nghị quyết 11, kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Tư, 08/08/2018, 08:00 (GMT+7)

BHG - Kỳ họp thứ Bảy – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Trong đó Nghị quyết 11 quy định mức hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Dưới đây là nội dung Nghị quyết 11.

>>Xem Nghị quyết 11

 

.