Hà Giang

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên và Xín Mần

16:02, 01/07/2022

BHG  - Sáng 1.7, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 19 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác số 7 theo Quyết định 575-QĐ/TU; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, BTV Huyện ủy đã xem xét, thảo luận, cho chủ trương triển khai thực hiện nhiều vấn đề trọng tâm, trọng điểm, cấp thiết trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chi, đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện, qua đó đạt nhiều kết quả quan trọng: Tình hình dịch Covid - 19 được kiểm soát, kinh tế phục hồi mạnh mẽ. Trong 46 chỉ tiêu, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu hoàn thành trên 50%, 21 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 932,9 tỷ đồng; giá trị thương mại dịch vụ đạt 863 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 496 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 3.241 lao động; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, dịch Tả lợn châu Phi cơ bản được kiểm soát; trồng rừng mới được gần 726 ha; các địa phương thực hiện 18,7 km đường bê tông các loại, nhân dân đóng góp gần 12.900 ngày công, hiến 1.330 m2 đất xây dựng Nông thôn mới. Toàn huyện có 209 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp với diện tích trên 67,7 nghìn m2. Các vấn đề về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu được quan tâm, chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật, trong 6 tháng đã kết nạp 77 đảng viên mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên vào cuộc quyết liệt, tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, giải quyết điểm nghẽn trong đầu tư công và thu hút dự án đầu tư; tập trung giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch của UBND tỉnh giao; lãnh chỉ đạo nâng cao nhận thức, công tác quản lý, trách nhiệm của cấp xã trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh về bài trừ hủ tục, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; giải quyết tồn tại trong quản lý san đào đất trái phép, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; tiếp tục thực hiện cải tạo vườn tạp; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn vật nuôi; quan tâm, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư đánh giá tác động của dự án Thủy điện Sông Lô 3; phối hợp với VNPT Hà Giang thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

* Sáng 1.7, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng), nhằm đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó trưởng Đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy phụ trách huyện Xín Mần; một số đồng chí thành viên đoàn công tác.

Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó trưởng Đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy Nguyễn Trung Thu phát biểu tại hội nghị.
Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó trưởng Đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy Nguyễn Trung Thu phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, BTV Huyện ủy đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong số 11 chỉ tiêu tỉnh giao, huyện đã thực hiện 2 chỉ tiêu đạt 100%, 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 7 chỉ tiêu đánh giá cuối năm. Thu ngân sách đạt 30,36 tỷ đồng, đạt 48% KH; giải ngân các nguồn vốn đạt 19,2%. Tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Nông nghiệp là 256 tỷ đồng, tổng dư nợ ước đạt 382 tỷ đồng. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nhân dân gieo cấy và chăm sóc cây trồng đảm bảo thời vụ, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; giải quyết việc làm được 2.385 lao động địa phương đạt 119,3% so với Nghị quyết đề ra. Triển khai Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới và thực hiện mục tiêu tăng thêm 2 xã thuộc nhóm trên 12 tiêu chí. Các chương trình trọng tâm về chuyển đổi số, cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở; Nghị quyết số 27 về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu… tiếp tục được triển khai đẩy mạnh. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đường biên, mốc giới được giữ vững…

Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 14.
Các đại biểu dự hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 14.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận về khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, đề án tại cơ sở và giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025 và các chương trình, nghị quyết của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh phấn đấu đến cuối năm đảm bảo tỷ lệ giảm nghèo đạt 4,3%. Chỉ đạo khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hết tháng 11 hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt 100% KH, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đến hết năm đạt 100%KH. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022…

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 14.
Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 14.

Thay mặt Đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Nguyễn Trung Thu mong muốn các xã, thị trấn quan tâm, làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng cải tạo vườn tạp trên địa bàn; quan tâm đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thực hiện tốt Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu… Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Bên cạnh đó, mong muốn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm, tích cực tham gia Giải Báo chí của Đảng bộ tỉnh về xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII
BHG - Thực hiện Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) trước kỳ họp thứ bảy và sau kỳ họp thứ năm, thứ sáu (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2026; Chiều 29.6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vị Xuyên đã có buổi TXCT tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên.
30/06/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Bắc Mê
BHG - Sáng 30.6, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại huyện Bắc Mê. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và huyện Bắc Mê.
30/06/2022
Đoàn công tác số 7 theo Quyết định 575 của Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
BHG - Chiều 30.6, Đoàn công tác số 7 theo Quyết định 575-QĐ/TU của Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Đoàn công tác và huyện Vị Xuyên.
30/06/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 30.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm tổ trưởng có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Việt Lâm, Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên. Cùng đi có các lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên.
30/06/2022