Hà Giang

“Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”

17:05, 20/03/2022

BHG - Trong bức thư gửi học sinh năm 1946, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Đúng vậy, mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm, còn tuổi trẻ là quãng thời gian sôi nổi và nhiệt huyết nhất trong cuộc đời mỗi người. Vì lẽ đó mà Bác Hồ đã dùng mùa Xuân để ẩn ý cho nhiệt huyết tuổi trẻ, lý tưởng sống, sự cống hiến hy sinh quên mình, khát vọng cháy bỏng mãnh liệt của tuổi trẻ... Lời bác dạy như muốn nhắc nhở tuổi trẻ chúng ta cần phải hành động để trở thành “mùa Xuân” tràn đầy hy vọng cho đất nước.

Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già; đồng thời, là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai (các cháu thiếu niên, nhi đồng); là người đi xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho nên nhiệm vụ to lớn, vẻ vang nhất của thanh niên theo Người là góp sức mình để xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ và phát triển đất nước. Vận mệnh của quốc gia, dân tộc thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên. Tuy thanh niên có nhiệt huyết và sức trẻ, song Người cũng nhận thấy: “Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng". Vì thế, để thanh niên "ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy" và phát huy được nguồn năng lượng của tuổi trẻ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, Người yêu cầu mỗi thanh niên phải thấm nhuần quan điểm: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” phải xứng đáng "là người chủ tương lai của nước nhà", "người chủ của một nước xã hội chủ nghĩa".

 

Để hoàn thành trọng trách đó, mỗi thanh niên phải: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp. Thấm nhuần đạo đức cách mạng, khiêm tốn, đoàn kết, thực hành chủ nghĩa tập thể, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, người tiên tiến thì giúp đỡ người kém, người kém phải cố gắng để tiến lên, ra sức cần kiệm xây dựng nước nhà. Nghiêm khắc "chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng và sinh hoạt riêng của mình. Chống tâm lý ham sung sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động, nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng và xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mị. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”; chống tham ô, lãng phí, xa hoa, không khoe công, không tự phụ; nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật; thực hành tự phê bình và phê bình nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi. Cố gắng học hỏi để không ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa và kỹ thuật để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức”. Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc khó có thanh niên, gặp gian khổ phải đi lên phía trước, khi hưởng thụ phải hưởng thụ sau mọi người và “điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”.

 

Trước khi đi xa, Người dặn trong Di chúc: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên” và "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết"... Còn nhớ, mỗi lần các đoàn viên và thanh niên có dịp gặp Bác, câu đầu tiên Bác thường hỏi là: “Thế các cháu có đoàn kết không, có thương yêu nhau không?”, rồi Bác dặn: “Thanh niên phải gương mẫu trong đoàn kết và kỷ luật”. Cả chi đoàn đã lấy lời nói đó của Bác làm nội dung tu dưỡng. Mỗi khi có gì va chạm, kém gắn bó với nhau, anh chị em lại rất ân hận là chưa xứng đáng với lời Bác dặn, có anh chị em khóc nức nở vì hối hận chưa thực hiện được theo đúng lời Bác. Có lần Bác lại hỏi: “Trong chi đoàn cháu, có đoàn viên nào có tư tưởng muốn làm “ngôi sao” không?”.Các đoàn viên còn đang lúng túng, Bác đã bảo: “Biểu diễn thật hay để phục vụ nhân dân được nhiều là tốt. Nhưng nếu có tư tưởng muốn làm “ngôi sao” thì ngôi sao có khi tỏ, có khi lặn, lúc ngôi sao lặn thì lại buồn. Trong đoàn cháu có thanh niên nào có tư tưởng muốn làm “ngôi sao” thì cháu phải giúp đỡ”.

Qua đây, ta nhận ra được tâm tư sâu sắc mà Bác muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ, thế hệ Thanh niên của dân tộc Việt Nam về giá trị to lớn của tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm. Để một tập thể, một tổ chức, một đất nước có thể phát triển đi lên một cách bền vững và mạnh mẽ, sự tỏa sáng của cá nhân không phải là yếu tố tiên quyết, mà chính sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm mới giữ vai trò quyết định.

Để có thể phát huy tốt nhất sức mạnh, tính tiên phong của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tổ chức Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên không chỉ cần phải tìm ra nhiều hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên một cách rộng rãi và vững chắc mà còn phải làm tốt công tác tư tưởng trong thanh niên. Theo đó, cần phải tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên, làm cho họ trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, mỗi cán bộ làm công tác Đoàn và Hội phải củng cố tổ chức, phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ, phải cùng các gia đình và nhà trường tham gia giáo dục cho thanh niên tinh thần yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, “yêu và trọng lao động”, “giữ gìn kỷ luật”, ý chí cố gắng vươn lên, tích cực, siêng năng, sáng tạo, trung thực, ngay thẳng, khiêm tốn, giản dị và nhất là luôn “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, thực hành tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm chỉnh để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Nối tiếp và phát huy truyền thống cao đẹp của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ hòa bình, độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trong hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp đã quán triệt quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước” để  phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thanh niên Hà Giang tình nguyện, quyên góp các phần quà ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch Covid-19
Thanh niên Hà Giang tình nguyện, quyên góp các phần quà ủng hộ đồng bào miền Nam chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Lâm

Hơn 90 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Hà Giang đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần quan trọng trong quá trình giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương. Thế hệ thanh niên Hà Giang hôm nay luôn sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, tình nguyện vì cộng đồng. Nhiều phong trào của tuổi trẻ phát động đã tạo những hiệu ứng sâu rộng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Qua đó, nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp của thanh niên trong đời sống xã hội và được nhân dân ghi nhận. Ngày càng xuất hiện nhiều các tấm gương tuổi trẻ trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia phát triển kinh tế, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả góp phần tích cực trong cộng đồng xã hội.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2022). Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chủ động hội nhập quốc tế, không chỉ là yêu cầu khách quan của tình hình thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước, mà còn là yêu cầu cấp thiết của chính công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhằm xây dựng và phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới "vừa hồng, vừa chuyên", góp phần quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ta có cuốc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc – như tâm nguyện của Bác Hồ và khát vọng của toàn dân tộc.

Đặng Ngọc Mai – Trường Chính trị tỉnh.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gần 400 triệu người mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh
Đến sáng 19/3, thế giới có tổng số 467.675.216 ca nhiễm và 6.092.924 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 1.630.733 ca nhiễm và 4.960 ca tử vong mới. Với 407.017 ca nhiễm mới, Hàn Quốc là quốc gia ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm nhất thế giới; trong khi Mỹ là quốc gia có số ca mới tử vong do COVID-19 nhiều nhất trên thế giới trong ngày qua với 684 ca.
19/03/2022
Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Mèo Vạc
BHG - Ngày 18.3, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số điểm phục vụ du lịch tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) Cao nguyên đá Đồng Văn và huyện Mèo Vạc.
19/03/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc tại huyện Yên Minh
BHG - Sáng 18.3, đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra và khảo sát một số công trình phục vụ du lịch tại huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn của tỉnh và huyện Yên Minh.
18/03/2022
Đoàn ĐBQH giám sát UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
BHG - Sáng 18.3, Đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang do đồng chí Lý Thị Lan, Phó Trưởng đoàn chuyên trách làm Trưởng đoàn có buổi giám sát đối với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021. Dự buổi giám sát có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh...
18/03/2022