Hà Giang

Quyết tâm bảo vệ thành quả là lý tưởng cách mạng của Đảng

09:11, 09/02/2022

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Xuất phát từ lý tưởng cách mạng đó, những người cộng sản đã quyết tâm thực hiện lời thề trước cờ Đảng bằng sự phục tùng kỷ luật, tu dưỡng rèn luyện tâm hồn, giữ gìn đức hạnh, phẩm cách thanh sạch. Họ gắn bó mật thiết với nhân dân, hướng tới lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Học thuyết khoa học tiên tiến, đường lối, phương châm đúng của Đảng cùng lý tưởng cách mạng trong sáng và kỷ luật đảng của hàng triệu đảng viên chân chính đã tạo được sự tin yêu, gắn bó mật thiết của nhân dân với Đảng ta. Chính nhân tố hàng đầu này đã quyết định đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tuy nhiên đứng trước căn nguyên đã có những lúc, những nơi, không ít cán bộ, đảng viên quên lời thề trước cờ Đảng. Lý tưởng cách mạng và sự “khắc kỷ” vốn có của những người cộng sản chân chính - yếu tố từng được nhân dân tin yêu và gắn bó mật thiết thì nay dường như đã phai nhạt ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Thậm chí nhiều cán bộ đảng viên cấp chiến lược thiếu phục tùng kỷ luật, thiếu sự tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn đức hạnh, phẩm cách thanh sạch.

“Vì dân” không còn là mục tiêu nhân văn, sự hướng tới của những cán bộ, đảng viên này. Thay vào đó là xa lánh nhân dân, “kiêu ngạo cộng sản”, duy ý chí, quan liêu, giáo điều. Đó là tình trạng “nói không đi đôi với làm”, hách dịch, độc đoán, lạm quyền... Tất cả điều đó đã dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống có xu hướng ngày càng phổ biến. Điều này đã và đang làm suy yếu Đảng, gây nguy cơ xói mòn, tâm lý hoài nghi của nhân dân đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Mà nguy cơ hiện hữu này đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ!

Để tiếp tục dẫn dắt dân tộc vững tin bước tiếp trên con đường mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân đã lựa chọn thì chấn chỉnh kỷ luật Đảng, kiên quyết thải loại những đảng viên có biểu hiện chệch hướng, đã hoàn toàn muốn đi ngược lại lý tưởng cộng sản là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi sống còn với Đảng.

Thế nên, Đảng, Nhà nước đang có rất nhiều hành động quyết liệt. Toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Cùng với việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thì kỷ luật Đảng - yếu tố hợp thành sức mạnh của Đảng đang ngày càng nghiêm minh, không có bất kỳ “vùng cấm” nào. “Lò lửa” chống tham nhũng đang nóng rực với niềm tin “làm đến cùng, không bỏ giữa chừng”.

Hiện nay, phương châm “lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc” là lợi ích của Đảng đang thể hiện rõ nhất, nhân văn nhất trong chiến lược của Đảng, Nhà nước về phòng, chống đại dịch COVID-19. Đó là trước mắt có thể chịu thiệt hại về kinh tế nhưng bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Chiến lược ấy đã thể hiện rất sinh động qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, linh hoạt nhằm đảm bảo an sinh xã hội, giúp hàng triệu lao động và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch.

Đó còn là những chính sách ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi, biên giới đang giúp khu vực này giảm dần từng bản làng nghèo, từng số phận đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào đang ngày càng cải thiện, khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền đang được nỗ lực từng bước thu hẹp...

Đất nước đang trên chặng đường phát triển mới với những vận hội song hành thách thức mới. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Việt Nam hùng cường vào năm 2045, lợi ích quốc gia, lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặt lên trên hết, trước hết.

Lời thề trước cờ Đảng cùng trách nhiệm nêu gương đang được đề cao và phẩm cách, đức hạnh của cán bộ, đảng viên yêu cầu hướng tới sự thanh sạch. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Dân đang được bồi đắp.

Bởi vậy, như niềm tin của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên CNXH, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc”.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những thành quả và định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
Xuân 2022 - Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
31/01/2022
Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Xuân 2022 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội
30/01/2022
10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2021
Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự, đã nhân lên niềm vui, nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
30/01/2022
Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản
29/01/2022