Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn dự hội nghị quán triệt một số văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 22/10/2021, 14:29 (GMT+7)

BHG - Sáng 22.10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt một số văn bản về công tác xây dựng Đảng, các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các huyện, thành ủy tại các điểm cầu; lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy các lực lượng vũ trang trên địa bàn,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chỉ đạo tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung: Một số điểm mới trong Quy định số 24 của BCH T.Ư khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng; một số nội dung mới trong Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 02 về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 08 của BTC T.Ư về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; Kết luận số 08 của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 06 của BTC T.Ư một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 09, của BTC T.Ư về độ tuổi và thời gian công tác Hội Cựu chiến binh; Hướng dẫn số 03 của BTC T.Ư về thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội; Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung;…

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ sau hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Các văn bản được quán triệt tại hội nghị là những văn bản quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị: Các huyện, thành ủy tiếp tục quán triệt sâu rộng những điểm mới, nội dung cơ bản, cốt lõi các văn bản của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan có liên quan, trên cơ sở các văn bản của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện rà soát, tham mưu, sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản có liên quan trong công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đảm bảo thống nhất từ T.Ư đến địa phương; rà soát các quy định, quy chế về tổ chức, cán bộ của BTV Tỉnh uỷ, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ, thống nhất, như quy định về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử,... Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh hoạt động phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Đồng thời rà soát để phát hiện, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trường Chính trị tỉnh, các huyện, thành ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố rà soát, cập nhật, bổ sung hệ thống giáo án, bài giảng có liên quan về công tác xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định, hướng dẫn mới thi hành Điều lệ Đảng.

Tin, ảnh: My Ly

.