Một số bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên và tổ chức Đảng

Thứ Sáu, 22/10/2021, 10:33 (GMT+7)

BHG - Xác định nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), do vậy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật, rõ nét. 

Hội nghị giao ban công tác KTGS 9 tháng đầu năm của UBKT Tỉnh ủy.
Hội nghị giao ban công tác KTGS 9 tháng đầu năm của UBKT Tỉnh ủy.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 69 cuộc đối với 28 tổ chức và 80 đảng viên (tăng 10 tổ chức so với cùng kỳ năm 2020, vượt 115% kế hoạch năm 2021). Trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 3 tổ chức Đảng và 17 đảng viên; UBKT Huyện ủy và tương đương kiểm tra 10 tổ chức đảng và 20 đảng viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 15 tổ chức và 38 đảng viên; chi bộ kiểm tra 5 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 10 tổ chức đảng và 56 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật là 32 đảng viên, bằng hình thức khiển trách 17 đảng viên, cảnh cáo 13 đảng viên, khai trừ 2 đảng viên (trong đó có 8 cấp ủy viên các cấp). Hiện nay đang tiếp tục kiểm tra, xem xét 2 tổ chức và 15 đảng viên. Nhiều vụ việc phát hiện ở các lĩnh vực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đều được các tổ chức đảng kiểm tra, xem xét, kết luận rõ và xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với cán bộ, đảng viên vi phạm, trong đó có cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo ở một số ngành của tỉnh, cán bộ, đảng viên đã nghỉ hưu. Sau khi kiểm tra, đã xử lý kỷ luật nghiêm minh với tinh thần làm nghiêm túc từ trên xuống, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh nắm chắc hơn tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Đồng thời, xử lý công tâm, nghiêm minh, đồng bộ xử lý về Đảng và xử lý hành chính, thậm chí có trường hợp phải đề nghị xử lý về hình sự. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Qua thực tiễn kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang rút ra một số kinh nghiệm, đó là:

Thứ nhất, ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp cùng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tham mưu, giúp cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, của UBKT T.Ư về công tác xây dựng Đảng và công tác KTGS của Đảng; chủ động ban hành và tham mưu, giúp cấp ủy ban hành các văn bản cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ tỉnh. Chủ động phối hợp với UBKT T.Ư và các cấp ủy trực thuộc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS, kết hợp với việc quán triệt các văn bản mới về công tác KTGS của Đảng đối với các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là đối với người đứng đầu về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng công tác KTGS của Đảng, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

Thứ hai, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên chủ động công tác dự báo, nắm bắt tình hình, tăng cường trao đổi thông tin, phân tích thông tin, kịp thời phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau, như qua công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, qua đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thông qua công tác kiểm điểm, phương tiện thông tin đại chúng; công tác nắm bắt tình hình cơ sở, xác định đúng đối tượng, đúng nội dung, để tập trung tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên.

Trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã tập trung vào những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, vụ việc dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như trong lĩnh vực công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, quản lý, sự dụng các nguồn kinh phí, đầu tư  xậy dựng cơ bản... Thông qua công tác nắm tình hình, sàng lọc thông tin, đối với những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm thuộc diện cấp ủy cấp dưới quản lý, UBKT Tỉnh ủy kịp thời có văn bản chỉ đạo để UBKT cấp dưới tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý theo thẩm quyển. 

Thứ ba, khi xác định rõ đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, việc lựa chọn thời điểm kiểm tra phải kịp thời, phù hợp; lựa chọn trưởng đoàn kiểm tra phải là người có hiểu biết sâu và có tầm bao quát về lĩnh vực kiểm tra, có trình độ phân tích, tổng hợp và biết hướng dẫn, động viên các thành viên trong đoàn phát huy năng lực, sở trường; phân công nhiệm vụ thành viên đoàn kiểm tra phải rõ ràng, cụ thể; các thành viên tham gia các tổ, đoàn kiểm tra phải có phẩm chất, năng lực, nghiệp vụ kiểm tra, kiến thức, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đến nội dung kiểm tra, nhạy bén, kiên quyết, thể hiện bản lĩnh, chính kiến khi tiếp cận, làm việc với đối tượng kiểm tra để việc kiểm tra đạt chất lượng, hiệu quả.

Thứ tư, thường xuyên thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác KTGS của Đảng, nhất là công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính đã giúp UBKT Tỉnh ủy phát hiện sớm khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, để xem xét, quyết định tiến hành kiểm tra. Công tác phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với UBKT Đảng ủy Công an T.Ư; UBKT Đảng ủy Quân khu II khi tiến hành thực hiện các cuộc KTGS đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh, giúp Đảng ủy Công an T.Ư, Đảng ủy Quân khu II và BTV Tỉnh ủy Hà Giang nắm chắc hơn tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, ngăn chặn những vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng vũ trang.

Thứ năm, đối với những vụ việc phát sinh ở các lĩnh vực mới, khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, nhất là vụ việc liên quan đến các sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, UBKT Tỉnh ủy thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về hướng giải quyết, xử lý, đồng thời báo cáo, tranh thủ xin ý kiến của UBKT T.Ư hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp tiến hành kiểm tra, kết luận vi phạm, xác định trách nhiệm, xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan, nghiêm minh, để tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phải thực sự “tâm phục, khẩu phục”. Kịp thời thông báo công khai kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần cảnh cáo, ngăn ngừa sớm đối với các tổ chức đảng, đảng viên ngay từ ban đầu có biểu hiện vi phạm.

Với những kết quả đạt được về công tác KTGS của Đảng trong Đảng bộ tỉnh nói chung và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên của UBKT Tỉnh ủy Hà Giang và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm về quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

.