Hà Giang

Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII

14:28, 12/10/2021

BHG - Sáng 12.10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề), xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại kỳ họp.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đạo một số sở, ban, ngành và 56/57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên điều hành kỳ họp
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh điều hành kỳ họp

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Kỳ họp lần này xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh có tính cấp bách, để vừa phát triển KT – XH, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu điều hành phát triển KT – XH của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đại biểu HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, từng dự án; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan xác định trách nhiệm, tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm, để HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, các dự án quan trọng, cấp thiết, theo thứ tự ưu tiên của địa phương; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh; đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân dân các dân tộc trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm.

Tiếp đó, kỳ họp xem xét các tờ trình về dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra tại kỳ họp, gồm: Tờ trình của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang; tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh quản lý; tờ trình của UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu giải trình một số nội dung tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu giải trình một số nội dung tại kỳ họp.

Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các tờ trình, báo cáo trình kỳ họp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và lãnh đạo sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ nội dung đại biểu quan tâm, đề nghị. Đồng thời, kỳ họp biểu quyết thông qua 6 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Hà Phương; Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21.7.2016 và Điều 1, Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND, ngày 19.7.2019 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 về nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.
Biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn, nêu rõ: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp là những nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng, chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chủ yếu -  vừa tích cực phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển KT – XH; chủ động ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19, không bị động, bất ngờ; kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở, đường mòn biên giới; tổ chức tốt việc đón công dân từ các tỉnh miền Nam và cách ly theo quy định; tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lương Văn Đoàn trình bày các tờ trình của UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các dự án được HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư, cần làm tốt việc hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các dự án, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn và đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình. Có giải pháp đảm bảo các nguồn thu ngân sách và nguồn thu sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch năm 2021 và cả giai đoạn 2021- 2025 để có nguồn lực bố trí thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Quang Trí trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Quang Trí trình bày tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Phạm Thị Hồng Yên trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

 

Đại biểu Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư.
Đại biểu Đỗ Thị Hương, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với một số dự án do Tỉnh đoàn làm chủ đầu tư.

 

Đại biểu Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên đề nghị điều chỉnh một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên cho phù hợp.
Đại biểu Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên đề nghị điều chỉnh một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên cho phù hợp.

 

Đại biểu Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đề nghị cần có sự phân bổ vốn một cách hợp lý.
Đại biểu Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang đề nghị cần có sự phân bổ vốn một cách hợp lý.

 

Đại biểu Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình đề nghị trong quá trình phân bổ vốn cần có sự dứt điểm để dự án được triển khai thuận lợi.
Đại biểu Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình đề nghị trong quá trình phân bổ vốn cần có sự dứt điểm để dự án được triển khai thuận lợi.

 

Đại biểu Ngô Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Yên Minh tham gia ý kiến vào một số nội dung tờ trình tại kỳ họp.
Đại biểu Ngô Xuân Nam, Bí thư Huyện ủy Yên Minh tham gia ý kiến vào một số nội dung tờ trình tại kỳ họp.

Tin, ảnh: Kim Tiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khắc sâu trong tim lời Bác Hồ dạy năm xưa - Kỳ 2: Những lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác cán bộ ở Hà Giang
BHG - Sinh thời, Hồ Chủ tịch luôn khẳng định, “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Người nhấn mạnh, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, trong những năm tháng hoạt động cách mạng, lãnh đạo đất nước, về với các địa phương, các bộ, ngành, Người luôn nhắc đến công tác cán bộ, công tác lãnh đạo. Chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang tháng 3.1961 là chuyến thăm đầu tiên và duy nhất của Người đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Nhưng, trong lần lên thăm duy nhất ấy, Người đã để lại những lời căn dặn hết sức quý báu, trong đó có những lời dạy liên quan đến công tác cán bộ, lãnh đạo ở Hà Giang.
18/08/2021
Đoàn công tác 198 phụ trách huyện Hoàng Su Phì làm việc với lãnh đạo huyện

BHG - Chiều 11.10, Đoàn công tác theo Quyết định 198-QĐ/TU phụ trách, theo dõi huyện Hoàng Su Phì đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì về kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Đoàn công tác; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

12/10/2021
Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

BHG - Ngày 11.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. 

11/10/2021
Hồ Chí Minh với tiêu chí cán bộ

BHG - Học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới có nhiều nội dung, nhưng vấn đề quan trọng và cốt lõi nhất là cán bộ. "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" tiêu chí cán bộ của Hồ Chí Minh rõ ràng, đầy đủ, sâu sắc, mang tính triết lý, vẫn còn có giá trị lớn trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

11/10/2021