Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII

Thứ Năm, 14/10/2021, 20:29 (GMT+7)

BHG - Chiều 14.10, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý (lần 5) vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy baTại hội nghị, đa số các ý kiến đồng tình, đánh giá cao về quá trình chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội rất công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới, sáng tạo. Các đại biểu đã tập trung góp ý về chủ đề của Báo cáo Chính trị, khẩu hiệu đại hội; những kết quả đạt được, hạn chế và bài học kinh nghiệm; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới… Về những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các đại biểu cho rằng trong Báo cáo Chính trị cần làm nổi bật vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia phát triển KT - XH, đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Đánh giá sâu hiệu quả các mô hình, các cuộc vận động trong các cấp hội phụ nữ, đặc biệt là Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các mô hình tiêu biểu của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị tại hội nghị.
Các đại biểu góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị tại hội nghị.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng, Báo cáo cần đi sâu phân tích những nguyên nhân của hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm. Chú trọng xây dựng, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của các cấp Hội. Nhiều ý kiến đề nghị trong khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động Hội” cần làm rõ, cụ thể nội hàm của khâu đột phá này, có chỉ tiêu để đánh giá kết quả, có các giải pháp cụ thể để triển khai; vì ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ trong điều hành hoạt động Hội mà còn mở rộng ra các đối tượng hội viên phụ nữ, thích ứng với chương trình chuyển đổi số của quốc gia và của tỉnh…

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã được Hội LHPN tỉnh tiếp thu, tổng hợp, bổ sung vào Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.n MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí trong BCH Hội LHPN tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
.