Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với các sở, ngành về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thứ Ba, 14/09/2021, 15:19 (GMT+7)

BHG - Ngày 13.9, Ban Dân tộc HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành về tình hình thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh. Dự có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.  

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh có 195 xã, phường, thị trấn, trong đó có 134 xã khu vực III, 45 xã khu vực II, 16 xã khu vực I, 159 thôn đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh có 193 xã, phường, thị trấn; gồm 192/193 xã phường, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 128 xã khu vực III, 7 xã khu vực II, 57 xã khu vực I. Số thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I và khu vực II được phê duyệt là 81 thôn. Những năm qua, đời sống đồng bào còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng mặc dù được quan tâm đầu tư, nhưng mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế, nhất là đối với các xã, thôn thuộc các huyện 30a. Mặt khác, đối với các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đa số còn nợ tiêu chí, vẫn còn nhiều thôn đặc biệt khó khăn trong xã NTM. Trong triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với các xã thuộc khu vực III, khu vực II và thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 đến nay được công nhận NTM, trở về vùng I, thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn còn gặp nhiều vướng mắc, nhất là về thời điểm kết thúc chính sách. 

Các xã sau khi từ khu vực III về khu vực I sẽ không được thụ hưởng các chính sách như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới… Bên cạnh đó, năm học 2021 – 2022 dự kiến 10.970 học sinh mầm non và học sinh phổ thông ở các thôn, xã ra khỏi xã khu vực III sẽ không được hưởng các chính sách theo quy định, gây khó khăn trong công tác huy động học sinh đến trường và công tác duy trì sỹ số học sinh của các trường học.

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đề xuất, kiến nghị một số vấn đề như: Sớm ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học có hộ khẩu thường trú ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang theo học tại các điểm trường khi thực hiện việc dạy học 2 buổi/ngày; có chính sách hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên có học viên ở nội trú; tiếp tục cho người dân các xã khu vực III và khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 hiện nay chuyển xuống xã khu vực I theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ được thụ hưởng chính sách BHYT theo Luật BHYT và các chính sách an sinh xã hội khác đến hết 31.12.2021; kéo dài thời gian thực hiện các chính sách do Trung ương ban hành sau 1 năm đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi sau khi được địa phương công nhận đạt chuẩn NTM…

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị ngành Giáo dục quan tâm nắm bắt diễn biến kịp thời đối với công tác giáo dục, vận động nguồn xã hội hóa, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sỹ số học sinh; có cơ chế quản lý, phối hợp trong công tác thu và quản lý học phí; chỉ đạo các nhà trường quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; sớm tham mưu cho tỉnh sửa đổi Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ học sinh bán trú, học sinh nghèo không thuộc đối tượng hưởng theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22.11.2010 và Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21.12.2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát hộ nghèo, tránh bỏ sót đối tượng. Các ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tới người dân trong giai đoạn mới chuyển đổi…

 Lan Phương (HĐND tỉnh)

.