Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 7

Thứ Ba, 06/07/2021, 11:57 (GMT+7)

BHG - Chiều 5.7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 7. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp còn có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp tập trung vào các nội dung, như: Xem xét dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh; cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu; chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND tỉnh; cho ý kiến vào dự thảo các Nghị quyết quy chế hoạt động và nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp; cho ý kiến dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh; báo cáo kết quả tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sửa đổi nội dung giám sát chuyên đề quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 23/NQ – HĐND ngày 10.7.2020 về ban hành chương trình giám sát năm 2021. 

Kết luận phiên họp, đồng chí Thào Hồng Sơn yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản. Đề nghị các đồng chí trong Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nghiên cứu hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đặc thù bảo đảm cho hoạt động của HĐND các cấp. Nhất trí với dự kiến, nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, bổ sung thêm các cơ quan đơn vị nhận tài liệu kỳ họp; nhất trí kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 14 – 16.7. Đề nghị các Ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu tài liệu và thẩm tra các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, quy định đề ra.

Tin, ảnh: Lan Phương (HĐND tỉnh)

.