Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với xã Đạo Đức

Thứ Năm, 29/07/2021, 09:47 (GMT+7)

BHG - Chiều 28.7, đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên: Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Lợi, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Thường trực đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy phụ trách theo dõi huyện Vị Xuyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tinh ủy..., đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Đạo Đức (Vị Xuyên) để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức báo cáo, giải trình, thảo luận làm rõ những vấn đề đoàn công tác quan tâm như: Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện và xã Đạo Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025; số lượng đảng viên học tập nghị quyết; số lượng, chất lượng bài viết thu hoạch. Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy từ sau Đại hội XVII đến nay. Công tác tổ chức, số lượng cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính; dân vận; việc nắm bắt dư luận, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn xã…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả xã Đạo Đức đạt được từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, nổi bật là việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% cử tri đi bầu; kiện toàn bộ máy cán bộ sau đại hội và sau bầu cử; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH đạt kết quả khá; bước đầu cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp…

Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức báo cáo tại buổi làm việc.
Bí thư Đảng ủy xã Đạo Đức báo cáo tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Đạo Đức tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác; đồng thời nêu những hạn chế còn tồn tại để Đảng ủy xã Đạo Đức tập trung khắc phục, như: Còn một bộ phận đảng viên còn xem nhẹ, chống chế việc học nghị quyết, còn nhiều bài viết chưa đạt yêu cầu. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận chưa kịp thời, còn nhiều đơn thư kéo dài, nhất là trong tranh chấp đất đai. Tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy xã Đạo Đức tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cấp bách, với tinh thần quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong tuyên truyền, khai báo y tế. Đồng thời tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những nội dung cốt lõi của Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV Tinh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay sát với thực tế của địa phương. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với 8 Lời căn dặn của Bác; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, gắn với quy định nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tại các chi bộ thôn, bản. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện đầy đủ các nội dung công tác dân vận, chú trọng dân vận chính quyền. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ  đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH; quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, TTATXH; thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo tinh thần Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy.

Tin, ảnh:  VĂN NGHỊ

.