Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại thị trấn Vị Xuyên

Thứ Tư, 28/07/2021, 16:32 (GMT+7)

BHG - Sáng 28.7, đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tinh ủy. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên có 30 chi bộ, trong đó có 18 chi bộ tổ dân phố, 4 chi bộ thôn, 5 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ công an, 1 chi bộ quân sự và 1 chi bộ Quỹ tín dụng. Toàn Đảng bộ có 726 đảng viên và 1.228 đảng viên giữ mối liên hệ theo Quy định 213. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay, Đảng ủy thị trấn đã cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH, nhiệm vụ QP-AN và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị sát với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên báo cáo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại địa phương và giải trình, làm rõ một số nội dung các thành viên đoàn công tác quan tâm, như: Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ huyện và thị trấn Vị Xuyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến với nhân dân; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác quy hoạch, kiện toàn bộ máy sau đại hội, bầu cử; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính; dân vận; việc cụ thể hóa Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp; việc nắm bắt dư luận, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn thị trấn…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những kết quả của thị trấn Vị Xuyên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nổi bật là việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó trọng tâm là: Lãnh đạo nhân dân thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai học tập, quán triệt đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 100% cử tri đi bầu; lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH…

Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Văn Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Đảng ủy thị trấn Vị Xuyên tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn công tác; đồng thời nêu những hạn chế, tồn tại để thị trấn Vị Xuyên tập trung khắc phục, đó là: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thị trấn chưa đạt yêu cầu, số đảng viên viết bài thu hoạch thấp. Còn một bộ phận đảng viên lười học nghị quyết. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận chưa kịp thời, còn nhiều đơn thư. Công tác quản lý đô thị, trật tư xây dựng, chỉnh trang đô thị chưa được quan tâm. Đảng ủy thị trấn chưa thực sự quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính; công tác dân vận một cách đồng bộ, toàn diện. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chưa hiệu quả…

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị thị trấn Vị Xuyên: Lãnh đạo quyết liệt nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; phát huy vai trò của chi bộ, đảng viên trong tuyên truyền, khai báo y tế. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chuyên đề của BCH, BTV Tỉnh ủy sát với thực tế của địa phương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và 8 Lời căn dặn của Bác; tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, XII, gắn với quy định nêu gương của người đứng đầu. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân để có định hướng dư luận kịp thời. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là tại các chi bộ tổ dân phố. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đầy đủ các nội dung công tác dân vận, chú trọng dân vận chính quyền. Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các cấp đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ưu tiên cán bộ nữ, người địa phương. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH; vận động nhân dân chỉnh trang đô thị. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Tin, ảnh:  VĂN NGHỊ

.