Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm

Thứ Ba, 06/07/2021, 11:55 (GMT+7)

BHG - Sáng 6.7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, UBKT các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức và nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần quan trọng vào sự thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. UBKT chủ động tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm: UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 12 tổ chức đảng cấp dưới, 38 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 87 cuộc với 105 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng của 54 tổ chức đảng cấp dưới với 50 cuộc; giám sát 128 cuộc với 153 tổ chức đảng và 111 đảng viên. Tiếp nhận 65 đơn của 20 đảng viên và 44 công dân và trả lời, xử lý, giải quyết đơn thư, chuyển đến các cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền. Đồng thời, sau kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; số đảng viên, tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật giảm so với cùng kỳ, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo kiểm tra làm rõ nhiều vụ việc, ngăn chặm kịp thời, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm, hạn chế số đảng viên, tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm nhằm triển khai hiệu quả công tác thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng của UBKT các cấp; đồng thời nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục lãnh, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, nắm vững các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết 08 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021-2025 trong Đảng bộ tỉnh. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, về công tác cán bộ... trong đó, xác định rõ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính đối với cấp ủy các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc đối thoại người đứng đầu cấp ủy; công tác tiếp công dân, đảng viên theo quy định; kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh các vấn đề phức tạp. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  cho đội ngũ làm công tác kiểm tra.

Tin, ảnh: My Ly

.