"Huyện Yên Minh cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương"

Thứ Tư, 21/07/2021, 15:04 (GMT+7)

BHG - Đó là nội dung chỉ đạo với BTV Huyện ủy Yên Minh của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn khi làm việc với BTV Huyện ủy Yên Minh theo Kế hoạch số 96 của Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong ngày 21.7. Cùng dự buổi làm việc có có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên Đoàn công tác.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Yên Minh.
Buổi làm việc của Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy với BTV Huyện ủy Yên Minh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kết luận buổi làm việc.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn kết luận buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, BTV Huyện uỷ Yên Minh luôn đoàn kết, thống nhất cao, tập trung lãnh đạo cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp của Đảng; quy chế làm việc, phân công các đồng chí ủy viên BCH, BTV phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng một số nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tỷ lệ trúng cử cao, đồng thời tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể. Cùng với đó, các cấp uỷ Đảng trực thuộc đã kịp thời cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng thành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên, cán bộ, đảng viên tin tưởng, quyết tâm thực hiện các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong thời gian qua.
Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam báo cáo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong thời gian qua.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại buổi làm việc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại buổi làm việc.

 Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác và các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, như: Các văn bản pháp luật còn chồng chéo, thường xuyên thay đổi, điều chỉnh, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản gây khó khăn cho tổ chức thực hiện. Việc xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, theo hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của cán bộ đảng viên, nhân dân; Quy định trách nhiệm của cấp trưởng trong đánh giá đối với cấp phó, tránh nhiệm đánh giá, nhận xét của người đứng đầu tổ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan đơn vị trực thuộc chưa được quy định rõ ràng gây khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: trong thời gian tới, huyện Yên Minh cần phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang”. Thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phải tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân một cách đầy đủ. Xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết theo từng năm, đồng thời phải có sơ, tổng kết một cách sát với thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đi đôi với phát huy nội lực trong nhân dân, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư, để phát triển. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: Phi Anh

.