Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 21/07/2021, 12:50 (GMT+7)

BHG - Ngày 21.7, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Khoa học – Kỹ thuật và đại biểu văn nghệ, trí thức. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đặng Thị Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật và Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới” và nghe Tiến sĩ Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu chuyên đề “Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ văn, nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên trong liên hiệp các hội nhận thức sâu sắc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Qua đó, giúp các đại biểu nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII để thấy rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng, nắm vững những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Từ đó, vận dụng sáng tạo những chủ trương, quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII vào thực hiện nhiệm vụ, thể hiện và phát huy được tính sáng tạo, đổi mới tư duy, khắc phục biểu hiện hình thức, tính rập khuôn trong sáng tạo khoa học, sáng tác và hoạt động văn học, nghệ thuật.

Tin, ảnh: My Ly

.