Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình

Thứ Tư, 21/07/2021, 08:23 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Quang Bình, chiều 20.7, Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Quang Bình; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Chu Thị Ngọc Diệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Quang Bình để kiểm tra công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ huyện Quang Bình có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 18 đảng bộ, 40 chi bộ và 236 chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn Đảng bộ có 6.183 đảng viên; trong đó có 6.025 đảng viên chính thức và 158 đảng viên dự bị. Từ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn.

Qua 2 buổi làm việc với Đảng ủy xã Xuân Giang, thị trấn Yên Bình và nghe báo cáo của BTV Huyện ủy Quang Bình về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nghe BTV Huyện ủy Quang Bình báo cáo làm rõ những nội dung các thành viên Đoàn công tác quan tâm về  công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ thôn, bản; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; công tác dân vận, tuyên giáo; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chỉnh trang đô thị; công tác xóa đói, giảm nghèo…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao 8 kết quả của BTV Huyện ủy Quang Bình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở, nổi bật là: Tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%; đảm bảo an ninh chính trị TTATXH trước, trong và sau bầu cử và kiện toàn sắp xếp bộ máy cán bộ. Việc cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, nhất là nghị quyết về cải tạo vườn tạp. Đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy tổ chức, cán bộ. Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, đánh giá cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm. Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế để BTV Huyện ủy Quang Bình nghiên cứu, khắc phục: Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ việc học nghị quyết của Đảng; Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến nhân dân còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát tại các Đảng ủy cơ sở chưa được chú trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số thôn, tổ dân phố còn hạn chế. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chưa được đổi mới, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chưa nêu cao được vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đội ngũ cán bộ cấp xã còn yếu về nghiệp vụ, chưa phát huy được vai trò gương mẫu trong thực hiện chuyên môn…

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị BTV Huyện ủy Quang Bình tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là Covid 19, đồng thời chú trọng phát triển kinh tế; phát huy vai trò của chi bộ tổ dân phố trong tuyên truyền, khai báo y tế. Lãnh đạo Đảng bộ các xã, thị trấn tăng cường công tác xây dựng Đảng, kịp thời cụ thế hóa những chủ trương, nghị quyết của Đảng, khắc phục những hạn chế trong việc triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh. Nắm bắt tình hình dư luận, đấu tranh ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với 8 Lời căn dặn của Bác và tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Lãnh đạo củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình; chú trọng công tác đánh giá đảng viên, công tác phát triển đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cấp xã đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là người đứng đầu. Hướng dẫn cấp ủy trực thuộc đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; làm tốt công tác dân vận chính quyền. Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.