Hà Giang

Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Đồng Văn

14:56, 22/07/2021

BHG - Sau khi kiểm tra thực tế tại một số chi, đảng bộ cơ sở, ngày 22.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy và các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên đoàn công tác tiếp tục có buổi làm việc với Huyện ủy Đồng Văn nhằm kiểm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở của huyện trong thời gian qua.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy với Huyện ủy Đồng Văn.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác số 1 BTV Tỉnh ủy với Huyện ủy Đồng Văn.

 

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay Huyện ủy Đồng Văn đã ban hành 11 nghị quyết; 51 kế hoạch; 6 chỉ thị và 17 chương trình… để lãnh, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các mặt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức thực hiện nhất quán trong toàn Đảng bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân không ngừng được củng cố tăng cường… Tuy nhiên, trong thời gian qua một số bộ phận người đứng đầu, cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ. Tự phê bình và phê bình ở một số nơi còn hình thức; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế. Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, do thiếu nguồn. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, nhất là các chi bộ thôn; chất lượng một số cuộc sinh hoạt chưa cao…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại buổi làm việc.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại buổi làm việc.

Từ kiểm tra thực tế và tổng hợp báo cáo tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với Huyện ủy Đồng Văn như: cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Về phát triển kinh tế cần đẩy mạnh đi sâu vào chất lượng, chiều sâu của sản phẩm nông nghiệp và du lịch; xây dựng NTM cố gắng tránh bệnh thành tích, cần phải có chủ trương, giải pháp hành động thiết thực, từng bước tháo gỡ…

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính thảo luận tại buổi làm việc.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính thảo luận tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, để hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu đã đề ra, BTV Huyện ủy Đồng Văn cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị; thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện; thực hiện tốt việc “Nói đi đôi với làm”; coi trọng đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trước hết trong BCH, BTV, lãnh đạo chủ chốt và cấp uỷ các cấp. Coi trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” để vừa phát huy sức mạnh của tập thể, vừa phát huy vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân và thật sự dựa vào dân để xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cán bộ, coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Đề cao vai trò trách nhiệm tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Xây dựng Đảng phải gắn chặt chẽ với lãnh đạo phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết, đề án, chương trình, dự án phải đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế…

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi thảo luận tại buổi làm việc.

 

Đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Văn thảo luận tại buổi làm việc.
Đồng chí Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Văn thảo luận tại buổi làm việc.

Tin, ảnh: Phi Anh


Cùng chuyên mục

Thị trấn Tam Sơn cần quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

BHG - Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) sau khi nghe lãnh đạo thị trấn Tam Sơn báo cáo với Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tại cơ sở vào sáng ngày 22.7. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Thường trực Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Quản Bạ; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quản Bạ…

22/07/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà gia đình chính sách tại thành phố Hà Giang

BHG - Sáng 22.7, nhân kỷ niệm 74 năm, ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2021), đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang.

22/07/2021
Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Quyết Tiến

BHG - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 21.7, Đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Thường trực Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Quản Bạ; Hoàng Thu Hằng, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh – Đơn vị phụ trách xã Quyết Tiến...

21/07/2021
Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Sà Phìn

BHG - Chiều 21.7, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy và các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy là thành viên đoàn công tác và lãnh đạo huyện Đồng Văn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Sà Phìn (Đồng Văn).

21/07/2021