Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Bản Ngò

Thứ Ba, 06/07/2021, 18:33 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 6.7, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng các thành viên: Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang, Phó Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện Xín Mần; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Bản Ngò, huyện Xín Mần, để kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại cơ sở. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đảng bộ xã Bản Ngò có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 13 chi bộ thôn bản, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự xã, 1 chi bộ trạm y tế, với 220 đảng viên; xã có 763 hộ, với 3.763 khẩu; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 10,48%, cận nghèo chiếm hơn 21%. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đã được kết quả khá toàn diện; đến nay xã đã thoát khỏi vùng 3…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Qua nghe lãnh đạo xã báo cáo và các ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn công tác về các nội dung: Việc triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Xín Mần, xã Bản Ngò nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hiệu quả hoạt động của BQL phát triển thôn; khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới; công tác kiện toàn bộ máy cán bộ sau bầu cử; đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với xây dựng NTM; hoạt động của chi bộ trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; cách thức triển khai việc học và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2021; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo và điều hành; cách thức triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp...

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh lợi phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh lợi phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương những kết quả nổi bật của xã Bản Ngò trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đó là: Xã đã tích cực triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện Xín Mần, xã Bản Ngò nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng tinh thần của BTV Tỉnh ủy. Tập trung lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 99,98% cử tri đi bầu. Công tác kiện toàn bộ máy cán bộ sau bầu cử, nâng cao hiệu quả hiệu lực của đội ngũ cán bộ công chức; công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thôn tin; công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng NTM…

Bí thư Đảng ủy xã Bản Ngò Lê Văn Tiến báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Đảng ủy xã Bản Ngò Lê Văn Tiến báo cáo tại buổi làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra 3 hạn chế, yếu kém xã Bản Ngò cần nghiên cứu, khắc phục: Việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh và của huyện đến với nhân dân; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, một số cán bộ, đảng viên lười học nghị quyết. Việc đổi mới phong cách lề lối làm việc chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng sinh hoạt chi bộ tại thôn bản còn hạn chế, nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình chưa được phát huy; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, hội viên, đoàn viên, chưa nêu cao được vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị xã Bản Ngò tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đặc biệt là tại các chi bộ thôn bản, cơ quan, đơn vị; đồng thời đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, trong đó đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng đảng viên, chú trọng công tác đánh giá đảng viên.  Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là người đứng đầu dám nói, dám làm, dám sáng tạo, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung. Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng thường xuyên đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm giám sát mở rộng. Tập trung lãnh đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy các chi bộ trong việc triển khai công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy từ xã đến chi bộ thôn bản; cụ thể hóa phương thức lãnh đạo bằng những quy chế, quy định cụ thể để nhân dân biết, giám sát. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

Tin, ảnh:  VĂN NGHỊ

.