Hà Giang

Thực hiện tốt vai trò người đại biểu, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

19:10, 10/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Vương Thị Hương, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang:

Bà Vương Thị Hương, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang:
Bà Vương Thị Hương, Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang:

Lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là một vinh dự đối với bản thân tôi nhưng cũng đặt ra cho tôi những yêu cầu và trách nhiệm lớn lao, tình cảm sâu nặng đối với cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026,  tôi dự kiến chương trình hành động cá nhân như sau:

Trước tiên tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức để đáp ứng yêu cầu của người ĐBQH. Tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội và thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Thực hiện tốt vai trò người đại biểu, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội. Đây là một trong những trách nhiệm quan trọng của ĐBQH, vì chỉ có liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư và nguyện vọng của cử tri; phản ánh trung thực, kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan hữu quan thì mới có thể phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với Đảng, Nhà nước và Quốc hội, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu do nhân dân bầu chọn.

Để làm tốt nhiệm vụ này tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri theo Luật định, lắng nghe và tổng hợp những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri phản ánh đến Quốc Hội. Đồng thời kiên trì bảo vệ trước Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thứ hai: Tôi rất quan tâm đến công tác giảm nghèo, tôi sẽ tham gia ý kiến với chính quyền địa phương (HĐND, UBND tỉnh) trong việc ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp, chương trình, dự án giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng ưu đãi, tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, đặc biệt là các hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới; đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở các huyện nghèo, xã, thôn đặc biệt khó khăn; quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông; nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, giải quyết cơ bản các thiếu hụt về giáo dục, y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, thông tin, truyền thông cho các hộ nghèo… Huy động các nguồn lực xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Thứ ba: Hà Giang là tỉnh còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT -  XH cần phải có nguồn lực rất lớn để thực hiện, cùng nguồn ngân sách hàng năm được Trung ương phân bổ, thì việc thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển tỉnh ta là rất cần thiết. Với thực tiễn công tác trong lĩnh vực Kế hoạch đầu tư, tôi sẽ tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng Luật của Quốc hội, nhất là việc xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực thu hút đầu tư trong và ngoài nước; chú trọng đầu tư các ngành nghề, phát huy thế mạnh của địa phương. Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tăng cường khảo sát, nắm bắt nhu cầu của người dân và vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết những khó khăn cơ bản, đặc biệt cho gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em...

Thứ tư, là ứng cử viên trẻ tuổi, tôi rất quan tâm đến tầng lớp thanh niên, trước thực trạng một bộ phận thanh niên chỉ học hết lớp 9, hết lớp 12, thậm chí là bỏ học giữa chừng đi làm thuê kiếm sống. Do đó cần phải có giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho gia đình và xã hội quan tâm chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ; phát triển kinh tế để tạo việc làm; tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với nhu cầu lao động của thị trường; khơi dậy ý chí, tinh thần xung kích trong khởi nghiệp của thanh niên, có chính sách ưu đãi tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp, dám khởi nghiệp, vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương mình. Đồng thời cũng cần có chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội hòa nhập cộng đồng và phát triển một cách bình đẳng.

Thứ năm, là ứng cử viên người dân tộc thiểu số, tôi luôn quan tâm đến các vấn đề dân tộc, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng về chính sách đào tạo cán bộ cho địa phương, tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ cho cán bộ địa phương và cán bộ đã và đang công tác ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn để có điều kiện nâng cao, trau dồi kinh nghiệm, chuyên môn; chăm lo nhiều hơn đến vấn đề nâng cao dân trí, năng lực quản lý xã hội và kỹ năng phát triển kinh tế cho cán bộ và đồng bào các dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng đời sống văn hóa và nâng mức hưởng thụ văn hóa của người dân; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn lao động dân tộc thiểu số; quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thứ sáu, là ứng cử viên nữ, tôi rất quan tâm đến những vấn đề có liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em như: Sức khỏe và sinh sản; đào tạo và học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; lao động, việc làm; thu nhập, cuộc sống, hạnh phúc gia đình. Tôi đặc biệt quan tâm tới công tác bình đẳng giới, bởi một trong những nguyên nhân của đói nghèo và chậm phát triển là bất bình đẳng giới, vì vậy tôi sẽ cùng với Đoàn ĐBQH của tỉnh nghiên cứu đề xuất giải pháp, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho cả nam giới và phụ nữ bình đẳng về cơ hội tham gia và thụ hưởng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật có tính đến yếu tố giới, lồng ghép giới; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về bình đẳng giới, dần xóa bỏ định kiến giới, hướng tới mục tiêu bình đẳng giới thực chất, toàn diện.

Nghiên cứu đề xuất các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong quá trình toàn cầu hóa nhằm tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, văn minh của nhân loại, đồng thời bảo vệ, bảo toàn các giá trị tốt đẹp, bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam…

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng, chống Covid-19

BHG - Nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ cho nhân dân; ngày 9.5.2021, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn hoả tốc số 1339/UBND-VHXH gửi các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

ngày 6.5.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

10/05/2021
Phát huy hết năng lực, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tỉnh nhà

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội...

10/05/2021
Tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách để phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Phạm Thúy Chinh,

10/05/2021
Chủ tịch UBBC tỉnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến

BHG - Ngày 9.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang có văn bản hỏa tốc số 80, về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận động bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBBC các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo:

 

09/05/2021