Hà Giang

Sẽ làm tốt nhiệm vụ người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân

19:13, 10/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ông Nguyễn Hồng Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi xin hứa sẽ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.  Xác định trách nhiệm của bản thân

- Tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức về KT-XH; hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho nhân dân.

- Thường xuyên tu dưỡng về phẩm chất chính trị; chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng, nói và làm theo đúng nghị quyết; tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân; gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm ở khu vực biên giới.

- Tham mưu cho cấp trên đề ra các chủ trương, giải pháp tập trung lãnh, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn với phát triền kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP-AN ở địa phương vững mạnh; tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

- Nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, địa phương, những vấn đề đang đặt ra ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân.

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật mà Quốc hội ban hành phù hợp, sát thực tiễn, hiệu quả cao. Tham gia các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần hoàn thiện, nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

2. Trên cương vị chức trách bản thân đang đảm nhiệm

- Quán triệt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng vào  trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời tham mưu cho cấp trên điều chỉnh, bổ sung những bất cập, không còn phù hợp với thực tế công tác. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức trách được đảm nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả trong công tác, nhất là công tác tham mưu về công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

- Phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; giữ gìn mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương và nhân dân.

- Duy trì và thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị; phát huy quvền làm chủ của mọi cán bộ, đảng viên trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động và nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quán triệt, học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và địa phương; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục phát huy khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề xuất với cấp có thẩm quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong đợi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

- Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Để làm tròn trách nhiệm của một ĐBQH và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân những người đã tin tưởng tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

- Tăng cường và giữ vững mối liên hệ với nhân dân là yếu tố quan trọng, quyết định nhất tới hiệu quả, công việc của ĐBQH; chịu sự giám sát của nhân dân để nhân dân tin tưởng, ủng hộ, giúp đỡ chính là cội nguồn sức mạnh, là gốc của thắng lợi; đây là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; làm tốt nhiệm vụ người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân.

 

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phát huy hết năng lực, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tỉnh nhà

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội...

10/05/2021
Tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách để phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Phạm Thúy Chinh,

10/05/2021
Thực hiện tốt vai trò người đại biểu, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Vương Thị Hương, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang:

10/05/2021
Tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng, chống Covid-19

BHG - Nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ cho nhân dân; ngày 9.5.2021, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn hoả tốc số 1339/UBND-VHXH gửi các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

ngày 6.5.2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU, về nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

10/05/2021