Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Thứ Năm, 18/03/2021, 18:21 (GMT+7)

BHG - Chiều 18.3, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước, giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

Nhìn lại 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước, cho thấy những bước tiến rõ rệt trên cả 6 lĩnh vực: Cải cách thể chế; thủ tục hành chính (TTHC); tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC; hiện đại hóa hành chính. Đến nay, toàn quốc đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 TTHC, gần 3.900 điều kiện kinh doanh, 6.700 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Các bộ, ngành đã có phương án xử lý 1.501 mặt hàng có chồng chéo về thẩm quyền. Những quy định về kiểm soát TTHC cơ bản được hoàn thiện, thủ tục từng bước chuẩn hóa, công bố, niêm yết, công khai, giúp cá nhân, tổ chức truy cập tìm hiểu, thực hiện thuận tiện, chính xác. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai, tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu bật các mô hình, sáng kiến CCHC được nhân rộng, áp dụng hiệu quả. Đồng thời, tham mưu, đề xuất các giải pháp xây dựng nền CCHC dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt, có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đối với Hà Giang đã hoàn thành các mục tiêu về CCHC. Đặc biệt, có 31,55% TTHC được rút ngắn 30% thời gian giải quyết; số TTHC cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt gần 20%, mức độ 4 đạt 15%.  Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản trên 1.470 biên chế; 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành Đề án vị trí việc làm.  

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ rõ những hạn chế trong công tác CCHC 10 năm qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Định hướng xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 tiếp tục đi vào chiều sâu, toàn diện, đồng bộ, lấy người dân làm trung tâm, thước đo cho hoạt động CCHC. Do vậy, chương trình CCHC tập trung vào hoàn thiện hệ thống thể chế, cải cách TTHC và tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Để đạt được những mục tiêu đề ra, các bộ, ngành, địa phương cần CCHC cụ thể hơn, phân công trách nhiệm rõ ràng có tiêu chí, lộ trình, bước đi phù hợp với thực tiễn. Chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ thực hiện chương trình sắp tới, nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững trong CCHC.

Tin, ảnh: MỘC LAN

.