Thanh niên luôn khẳng định vai trò tiên phong của cách mạng

Thứ Năm, 25/03/2021, 12:03 (GMT+7)

BHG - Trong Di chúc để lại, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc quan trọng và rất cần thiết”. Điều đó không chỉ là quy luật của sự phát triển xã hội, mà còn là tổng kết thực tiễn của quá trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam
Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với ý thức và khát vọng “cứu lấy nước ta, cứu lấy dân ta”. Lý tưởng, ước mơ cao cả đó cũng chính là khát khao chân chính của thế hệ trẻ Việt Nam, quyết tâm giải phóng đất nước khỏi ách xâm lược của thực dân Pháp. Người đã dành trọn tuổi thanh xuân để bôn ba năm châu, bốn biển để tìm con đường cách mạng và đã trở thành người đảng viên cộng sản vào thời điểm lịch sử mà thế giới đang có nhiều trào lưu tư tưởng,chính trị khác nhau, cần phải có tầm nhìn mang tầm thời đại thì mới có thể nhận ra được con đường cách mạng chân chính. Tầm nhìn đó có được ở người thanh niên Việt Nam Nguyễn Ái Quốc. Một thân, một mình tìm ra con đường giải phóng dân tộc, nhưng làm sao để biến lý tưởng cháy bỏng đó thành ngọn lửa cách mạng? Từ trải nghiệm bản thân, Nguyễn Ái Quốc đã tìm đến thanh niên. Người ra tờ báo mang tên “Thanh niên”, Người phát hiện và tìm cách tuyên truyền, bồi dưỡng lý luận cách mạng cho những thanh niên yêu nước. Qua đó, mới có được lớp thanh niên ưu tú như Trần Phú, Lê Duy Điếm, Nguyễn Đức Cảnh, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh..., những người đã giác ngộ lý tưởng trên cơ sở lòng yêu nước với tư duy mới có được từ lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Nguyễn Ái Quốc.

Bác hồ với thanh niên.
Bác hồ với thanh niên.

Hầu hết các chiến sĩ cách mạng sống vào thời kỳ thành lập Đảng, thời kỳ cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh đều là lứa tuổi thanh niên. Rồi đến lớp thanh niên tiếp theo như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Lê Văn Lương, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Định… cùng với thế hệ đi trước dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên làm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Khi nước nhà đã giành được độc lập, nhưng thực dân Pháp trở lại xâm lược, nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp thanh niên tiếp nối truyền thống cha anh, xung phong lên đường ra mặt trận chiến đấu chống quân thù cứu nước. Noi theo tấm gương hy sinh của người đoàn viên thanh niên Lý Tự Trọng, biết bao con người như Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Phan Đình Giót… đã tiếp tục chiến đấu hiến dâng tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp cách mạng để có được chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ, kết thúc cuộc kháng chiến, kết tinh của lòng yêu nước, sự hy sinh cao cả của thế hệ thanh niên Việt Nam thời chống Pháp.

Khi đương đầu với đế quốc Mỹ, theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, thanh niên khắp nơi lại xung phong lên đường chống Mỹ cứu nước với khí thế “ba sẵn sàng”, “năm xung phong”. “Tay cày, tay súng” ở hậu phương; “nắm lấy thắt lưng địch mà đánh” ở chiến trường…, một thế hệ thanh niên từ nhà máy, công trường, từ nông thôn, thành thị, đến trường học… tất cả rầm rập xông trận giết giặc. Hình ảnh Nguyễn Văn Trỗi đã trở thành biểu tượng để thế giới biết đến một Việt Nam chống Mỹ; hình ảnh Nguyễn Viết Xuân “nhằm thẳng quân thù mà bắn” tiêu biểu cho ý chí chiến đấu của người lính Cụ Hồ; gương hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, biểu tượng của sự dũng cảm, hy sinh vì miền Nam ruột thịt; phi công Phạm Tuân không chiến hạ máy bay B52 và rồi trở thành Anh hùng bay vào vũ trụ, tượng trưng cho tinh thần anh dũng, sáng tạo và tài năng của Quân đội Nhân dân Việt Nam… Thế hệ thanh niên đó là lực lượng tiên phong trên các chiến trường, lực lượng nòng cốt ở hậu phương, là chủ lực quân lập nên chiến công thần kỳ mùa Xuân lịch sử 1975, quét sạch bóng quân thù, giành trọn vẹn thống nhất non sông.

Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay, với tư duy mới, tầm nhìn mới, thanh niên Việt Nam tin tưởng và đi theo Đảng, phát huy truyền thống 90 năm của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tiếp tục lập công trên mọi lĩnh vực trong sự nghiệp đổi mới, góp sức cùng đất nước giữ vững độc lập và tiến lên CNXH, đưa Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Hiện nay, Việt Nam đang là “điểm sáng” trong thực hiện “mục tiêu kép”, vượt lên đại dịch covid-19, chính trị, xã hội ổn định, nền kinh tế tăng trưởng ở tốp đầu thế giới…

Trong những thành tựu chung của đất nước, thanh niên Việt Nam mà nòng cốt là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mặt và ghi công, lập nghiệp ở hầu hết các lĩnh vực như công nghệ thông tin, giáo dục, văn học nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội, bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tham nhũng, tiêu cực… Có thể nói, lực lượng thanh niên Việt Nam đang bổ sung sức trẻ cho Đảng và đóng góp công sức to lớn vào công cuộc đổi mới. Với “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, phấn đấu theo lý tưởng cao đẹp của Đảng quang vinh, thế hệ thanh niên ngày nay là chủ thể thực hiện khát vọng dân tộc phát triển hùng cường và thịnh vượng, đưa nước nhà đến giữa thế kỷ XXI thành nước phát triển, có thu nhập cao, giữ vững định hướng XHCN như mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

   TS. Đặng Duy Báu

.