Họp Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả"

Thứ Tư, 03/03/2021, 16:16 (GMT+7)

BHG - Chiều 3.3, Ban điều hành chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” (Chương trình) họp triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự họp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban điều hành chương trình; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kết luận cuộc họp

Chương trình được triển khai thực hiện từ năm 2016 từ nguồn vốn đầu tư của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh, gồm 3 hợp phần: Cấp nước nông thôn; vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Đối với hợp phần cấp nước nông thôn, đã phê duyệt dự toán, đầu tư, xây dựng 165 công trình, trong đó có 51 công trình cấp nước cho cộng đồng dân cư với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 319,6 tỷ đồng; tổng số hộ đấu nối được phê duyệt là 12.637 hộ; 114 công trình cấp nước và vệ sinh trường học với tổng mức đầu tư được duyệt 37,231 tỷ đồng. Đến nay đã kiểm đếm, nghiệm thu, đưa vào sử dụng 136 công trình, trong đó có 38 công trình cấp nước cộng đồng dân cư, 98 công trình cấp nước trường học. Về hợp phần vệ sinh nông thôn đã thực hiện 59 công trình vệ sinh trạm y tế xã với tổng đầu tư 14.971 triệu đồng; hoàn thành 35 xã “Vệ sinh toàn xã”; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu mới cho 4.828 hộ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Tiến độ thực hiện công trình, giải ngân nguồn vốn, chất lượng công trình, quản lý và sử dụng công trình sau đầu tư…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long  yêu cầu các ngành liên quan tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu được phân bổ; rà soát lại tất cả các công trình, nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư. UBND các huyện đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người dân về quản lý, sử dụng công trình sau đầu tư.  Các chủ đầu tư quan tâm duy tu, bao dưỡng công trình, đảm bảo công trình mang lại hiệu quả bền vững.

BIỆN LUÂN

.