Cụm thi đua số 1 Công đoàn viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ Tư, 24/03/2021, 17:57 (GMT+7)

BHG - Chiều 24.3, tại Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Cụm thi đua số 1 Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua năm 2021.

Các thành viên công đoàn cơ sở Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2021
Các thành viên công đoàn cơ sở Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cụm thi đua số 1 CĐVC tỉnh có 10 CĐ cơ sở thành viên. Triển khai phong trào thi đua năm 2021, Cụm thi đua số 1 đặt ra mục tiêu vận động cán bộ công chức, người lao động sáng tạo, hăng hái thi đua nhằm nâng cao chất lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua được triển khai thiết thực, hiệu quả, có nhiều mô hình thi đua mới. Trong đó, tập trung thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, công chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức CĐ. Triển khai tích cực hoạt động phụ trách, giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn… 

Hội nghị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nội dung chương trình phát động phong trào thi đua, kế hoạch triển khai, quy chế hoạt động của Cụm thi đua và tiêu chí, thang điểm bình xét thi đua năm 2021. Trên cơ sở thống nhất, các thành viên CĐ cơ sở tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.