UBND tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn các phương án đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Bảy, 30/01/2021, 09:31 (GMT+7)

BHG - Tiếp theo công văn số 318/UBND-VHXH ngày 28.1.2021 của UBND tỉnh; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Ngày 29.1, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số: 333/UBND-VHXH về việc củng cố, kiện toàn các phương án đáp ứng phòng, chống dịch Covid-19. 

Các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Các bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục duy trì hoạt động của 60 chốt kiểm soát cố định, các tổ cơ động trên tuyến biên giới, bổ sung thành lập các chốt khi cần thiết nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Chuẩn bị sẵn sàng phương án kích hoạt thành lập các chốt kiểm dịch y tế tạm thời để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí vận hành các chốt (khi có yêu cầu).

Với UBND các huyện, thành phố:Thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19, Chủ tịch UBND các cấp là Trưởng Ban chỉ đạo (đối với các huyện, thành phố chưa kiện toàn). Đồng thời, kiểm tra, rà soát, kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung tại các xã, các huyện, thành phố, sẵn sàng cơ sở vật chất để tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố là đầu mối tổng hợp báo cáo hàng ngày tình hình rà soát những người đi, đến, về từ Hải Dương và Quảng Ninh trở về Hà Giang từ ngày 15.1 – 28.1, gửi về cơ quan thường trực phòng, chống dịch (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) trước 16h00’ hàng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh trước 9h00’ ngày hôm sau.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, nghiêm túc khẩn trương triển khai thực hiện.

Đ.T

.