Sở Lao động thương binh và xã hội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Sáu, 22/01/2021, 16:46 (GMT+7)

BHG - Chiều 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có 5/7 chi bộ với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trực thuộc sở.

Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt về kết quả đạt đạt được của nhiệm kỳ 2015 – 2020; nội dung, mục tiêu, phương hướng, quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với 4 chuyên đề cụ thể gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế, đảm bảo Quốc phòng – An ninh và đối ngoại; Phát triển văn hóa – xã hội; Tổng quan những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kết thúc Hội nghị, Sở yêu cầu các đại biểu nắm và thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết, đồng thời hướng dẫn kỹ năng viết bài thu hoạch và sẽ được thẩm định, đánh giá làm cơ sở nộp cho Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Hoàng Yến

.