Lan tỏa tin yêu, tự hào về Tổ quốc Việt Nam, Đảng và Bác Hồ

Thứ Ba, 19/01/2021, 09:04 (GMT+7)

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2- 2021) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, từ ngày 18 đến 24-1, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm mang tên "Đảng ta thật là vĩ đại".

 

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước, những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.
Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

 

Gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII và Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong khu trưng bày cùng tên.
Gần 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII và Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện trong khu trưng bày cùng tên.

 

Trung tâm là triển lãm ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu qua từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Trung tâm là triển lãm ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu qua từng giai đoạn lịch sử hình thành và phát triển của cách mạng Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

 

Các tư liệu, hiện vật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).
Các tư liệu, hiện vật trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

 

Cùng với đó, triển lãm tổ chức nhiều khu trưng bày theo chủ đề riêng, như:
Cùng với đó, triển lãm tổ chức nhiều khu trưng bày theo chủ đề riêng, như: "Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa"; "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh"…

 

Nghị quyết và thẻ đoàn viên của các Anh hùng liệt sĩ: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi và Lê Đình Chinh tại khu trưng bày
Nghị quyết và thẻ đoàn viên của các Anh hùng liệt sĩ: Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi và Lê Đình Chinh tại khu trưng bày "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh".

 

 Khách tham quan các ấn phẩm tại khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam.
Khách tham quan các ấn phẩm tại khu trưng bày “Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hình ảnh một số thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hình ảnh một số thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật của đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Sinh viên trường Đại học Bách khoa tham quan triển lãm.
Sinh viên trường Đại học Bách khoa tham quan triển lãm.

 Theo nhandan.vn

.