Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Thứ Ba, 12/01/2021, 10:46 (GMT+7)

BHG - Ngày 12.1, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có: 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt kết quả Đại hội và những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với 4 chuyên đề cụ thể, gồm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Phát triển kinh tế, đảm bảo QP - AN và đối ngoại; Phát triển văn hóa - xã hội; Tổng quan những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đây, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở trực thuộc triển khai, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Từ đó, các chi, đảng bộ triển khai lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Lê Hải

.