Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Cựu giáo chức tỉnh tổ chức Hội nghị BCH

Thứ Năm, 14/01/2021, 14:15 (GMT+7)

BHG - * Ngày 14.1, Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3, khóa XXIII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Khối.

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3

Trong năm 2020, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo cấp ủy cơ sở đề ra nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, trong đó trọng tâm là việc lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Đảng hai cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tổ chức cơ sở đảng đều nỗ lực, khắc phục khó khăn, lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường; công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm. Kết quả có 13 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 56 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các doanh nghiệp có sự chủ động tốt trong triển khai, điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh để thích ứng với những điều kiện khó khăn, cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực đóng góp an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Đảng bộ Khối về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2021; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu KT-XH, QP-AN năm 2021 của tỉnh.

Tin, ảnh: Lê Hải

* Chiều 14.1, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị BCH lần thứ IV, khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Hội nghị BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV
Hội nghị BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh lần thứ IV

Trong năm 2020, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã tăng cường xây dựng, phát triển tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có 11 hội cơ sở tại các huyện, thành phố, với tổng số 3.112 hội viên. Hội Cựu giáo chức các cấp đã đẩy mạnh thực hiện các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài, phản biện về giáo dục và đào tạo, chăm lo đời sống tinh thần cho học sinh, giáo viên bằng những hoạt động thiết thực như: Vận động hội viên tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trường học; vận động học sinh trong độ tuổi đến trường; quyên góp sách vở, đồ dùng học tập… Đồng thời, Hội quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao lành mạnh cho hội viên; đóng góp quỹ “Ấm tình đồng nghiệp” được trên 900 triệu đồng… Các cấp hội đã tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương tham gia nhiều hoạt động, phong trào, cuộc vận động, đóng góp trí tuệ, công sức, góp phần phát triển KT - XH tại địa phương.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 là tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức, chú trọng nâng cao chất lượng phong trào hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động giáo dục và đào tạo, phong trào thi đua yêu nước.

Tin, ảnh: Lê Hải

.