Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!

Chủ Nhật, 31/01/2021, 11:46 (GMT+7)

BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển. Đến nay, sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã gặt hái những thành tựu vô cùng to lớn. Việt Nam được bè bạn đánh giá rất cao với những nỗ lực, thành quả đổi mới và đang hiện thực hóa khát vọng dân tộc thịnh vượng, hùng cường.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang chụp ảnh cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ảnh Minh Đông (TTXVN)
Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang chụp ảnh cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ảnh Minh Đông (TTXVN)

Hồ Chủ tịch trong bản Di chúc thiêng liêng của mình đã căn dặn: “Còn non, còn nước, còn người/ thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. Sinh thời, Người luôn có một ước vọng, đó là xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Và trong bản Di chúc, Bác Hồ đã dặn, “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân”. Thực hiện ước vọng của Người, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng đạt được những thành tựu to lớn, mà đầu tiên đó là giữ vững sự ổn định về chính trị, phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Đặc biệt là năm 2020, trong sự bất ổn của toàn cầu, Việt Nam là điểm sáng, là một trong số rất ít nước có kinh tế tăng trưởng dương, gần 3%. Sự ổn định của Việt Nam trong hàng chục năm qua là điều mà không có quá nhiều quốc gia trên thế giới duy trì, thực hiện được, kể cả những quốc gia có tiềm năng kinh tế mạnh cũng chưa chắc làm được. 

Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng

Tiếp đó, phải khẳng định rằng, với việc đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, Đảng tuyệt đối trung thành với con đường, lí tưởng mà Bác Hồ đã lựa chọn, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Đảng ta khẳng định được vai trò lãnh đạo duy nhất và được nhân dân đặt trọn vẹn niềm tin. Đó chính là cơ sở để đất nước ta luôn vượt qua những khó khăn, thách thức mà công cuộc đổi mới từ Đại hội VI là một minh chứng rất cụ thể cho sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, của niềm tin, sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vững vàng khi hệ thống XHCN ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ. Điều đó đã chứng tỏ, Đảng, dân tộc ta đủ sức đứng vững và sự phát triển ổn định ở Việt Nam hôm nay được bè bạn quốc tế đánh giá rất cao, con đường XHCN ở nước ta với thành quả như hôm nay, được nhiều chính đảng, bè bạn quốc tế, các nước trên thế giới xem như một tấm gương sáng của thế giới. Những nhận xét, đánh giá của các chính đảng, của báo chí, bè bạn quốc tế đối với Đảng ta trong những ngày diễn ra Đại hội XIII đã khẳng định tình cảm, sự tôn trọng và khâm phục của bè bạn quốc tế với Đảng ta. 

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang dự Đại hội XIII của Đảng
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang dự Đại hội XIII của Đảng

Trong suốt hành trình lịch sử đầy thử thách, chúng ta tự hào vì đã luôn vượt qua, luôn chiến thắng sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, làm thất bài những âm mưu chống phá chế độ XHCN và âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đứng vững và mạnh mẽ, nghĩa là dân tộc ta đứng vững, niềm tin nhân dân với Đảng lại càng trường tồn. Để từ đó, Đảng cùng đất nước và nhân dân ta tiếp tục kiên định mục tiêu đổi mới, khát vọng “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” mà Bác Hồ đã đề ra. Tiếp tục đưa sự phát triển của đất nước ta lên tầm cao mới, xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường. Vì thế, trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; đến năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao… 

Tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực tiễn phát triển của đất nước ta khẳng định một chân lí “ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. 

Những ngày này, cả dân tộc ta đang hướng về Đại hội XIII của Đảng, một Đại hội khẳng định bước phát triển vươn lên của Đảng và dân tộc ta trong bối cảnh thế giới đang đứng trước rất nhiều thử thách, trong đó có đại dịch Covid-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Đại hội tiếp tục khẳng định công cuộc đổi mới, một mục tiêu mà trong suốt lịch sử hơn 90 năm Đảng đều trăn trở, mong muốn thực hiện cho dân tộc. Vì thế, khát vọng đổi mới có ngay trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng ta, đó là… “Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới…đưa đất nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng XHCN”. Thật ấm lòng, trong phiên khai mạc Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh: Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới. Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển đất KT – XH là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo QP – AN là trọng yếu, thường xuyên.

Để có thể thực hiện tốt khát vọng dân tộc thịnh vượng, hùng cường, mỗi người Việt Nam chúng ta cần tiếp tục và tiên quyết khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng ta. Tiếp đó chính là việc phát huy tiềm lực của dân tộc ta, tiềm lực sức mạnh đó nằm ở chính tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, cần cù, chịu thương, chịu khó rất đặc biệt của dân tộc Việt Nam. Đó là sức mạnh mà hàng ngàn năm nay dân tộc ta luôn duy trì, giúp chúng ta luôn chiến thắng, luôn giữ vững bản sắc Việt trước những biến động của thời cuộc. Để thực hiện khát vọng đưa dân tộc vươn lên, mỗi người Việt Nam, kiều bào ta ở ngoài nước hãy giữ trong mình dòng máu ấm Lạc Hồng đầy kiên cường, bất khuất. Với niềm tin sâu sắc nhất, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục soi sáng, đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới. 

Huy Toán

.