Đánh giá 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư T.Ư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Bảy, 12/12/2020, 21:17 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.12, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 61 T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3.12.2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Trưởng BCĐ Đề án 61; Thào Xuân Sùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư đồng chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Triển khai thực hiện Kết luận 61, Ban Bí thư T.Ư Đảng ban hành Quyết định số 309-QĐ/TW, ngày 7.6.2010 về việc thành lập BCĐ thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020” (gọi tắt là BCĐ Đề án 61 T.Ư). Hàng năm, bình quân có trên 6,5 triệu hộ đăng ký thực hiện phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; trong đó, trên 3,6 triệu hộ đạt Danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; tạo việc làm tại chỗ cho trên 11 triệu lao động, giúp trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực phát triển sản xuất; 100 nghìn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm ăn khá giả; góp phần nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018). Thực hiện Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp tham gia và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020, Hội Nông dân các cấp đã sử dụng Quỹ hỗ trợ nông dân giúp trên 568.737 hộ tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh.

Đối với tỉnh ta, BCĐ Đề án 61 của tỉnh tổ chức 1.241 cuộc kiểm tra, giám sát; tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 634 nghìn lượt người; quyên góp, hỗ trợ nông dân trên 207 tỷ đồng; vật tư, lương thực hỗ trợ nông dân trị giá trên 332 tỷ đồng; cấp trên 17 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; Hội Nông dân tỉnh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ gần 750 hộ nông dân thoát nghèo; xây dựng 333 mô hình, dự án vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân với trên 18.200 hộ vay vốn; gần 18.500 lượt người được giải quyết việc làm từ vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị BCĐ Đề án 61 tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai các giải pháp thực chất, hiệu quả nâng cao mức sống cho nhân dân, tiến tới xóa nghèo ở nông thôn, miền núi; tiếp tục xây dựng lớp nông dân mới có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số và có sự đổi mới tư duy, cách làm, trở thành trụ đỡ quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Các địa phương và Hội Nông dân các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM; tạo điều kiện cho nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình phát triển KT – XH; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là các trung tâm dạy nghề trong việc giúp đỡ người nông dân…

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.