Các Đảng bộ tổ chức hội nghị BCH

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:52 (GMT+7)

BHG - * Ngày 15.12, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, BCH Đảng bộ thành phố luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn. Trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo trên cơ sở bám sát chủ trương chỉ đạo của cấp trên và vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của thành phố. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị doanh nghiệp và nhân dân, năm 2020, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 41/43 chỉ tiêu kế hoạch, chiếm 95,3%, 2 chỉ tiêu còn lại đạt từ 87,6% - 97%. Diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền đã tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự đổi mới thông qua việc xây dựng các mô hình, phong trào cụ thể… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị tập trung thảo luận về 14 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến vào các Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về: Lãnh đạo phát triển thương mại, dịch vụ, giai đoạn 2021 - 2025; Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2020 - 2025; Lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực nông, lâm nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025; Chính quyền điện tử và Chuyển đổi số thành phố Hà Giang, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Lãnh đạo phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố Hà Giang, giai đoạn 2021 – 2025...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đề nghị cấp ủy, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp từ thành phố đến các xã, phường, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân phải quán triệt, tiếp thu một cách sâu sắc, cụ thể hoá các Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của thành phố; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ; xác định rõ nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị; khơi dậy và phát huy tính năng động, chủ động trong việc tham mưu đề xuất giải quyết các công việc và thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu đã đề ra.

Tin, ảnh: Văn Nghị

* Sáng 15.12, Đảng bộ huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 3 (mở rộng), nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển KT - XH năm 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2020, BCH Đảng bộ huyện Quang Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện trong khóa mới; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV; chương trình công tác, kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy huyện khóa IV và các kế hoạch thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện thường xuyên. Trong 23 chỉ tiêu chủ yếu, có 18 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch; 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất nông, lâm thủy sản đạt 40 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 711 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 80 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Quang Bình đạt được trong năm qua và chỉ rõ những nhiệm vụ địa phương cần thực hiện trong thời gian tới là: Xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, tập trung vào xây dựng Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển cây cam để tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đặc biệt, có những cơ chế phù hợp, thu hút đầu tư gắn với huy động nội lực trong nhân dân để phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phát động các phong trào thi đua, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mộc Lan

.