Tổng kết các Đề án về bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 06/11/2020, 19:04 (GMT+7)

BHG - Chiều 6.11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2020" và Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2014 - 2020".  Các đồng chí: Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ tỉnh; Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Qua thời gian triển khai thực hiện 2 Đề án, Công an tỉnh đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt các nội dung đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2013 - 2020, các địa phương, đơn vị đã tổ chức trên 5 nghìn hội nghị về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phổ biến giáo dục pháp luật với 575 nghìn lượt người tham gia; xây dựng, nhân rộng 365 mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở và trên 100 mô hình trong cơ quan, đơn vị, trường học. Toàn tỉnh, hiện có hơn 2.900 đồng chí Công an xã, hoạt động của lực lượng Công an xã được củng cố, kiện toàn về mọi mặt, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết tình huống phức tạp về ANTT diễn ra ở địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác phối hợp giữa lực lượng công xã với các cơ quan, ngành, đoàn thể ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, đồng bộ và hiệu quả. Nhiều địa phương có những cách làm hay, sáng tạo, huy động được nguồn lực xã hội hóa gắn với các các phong trào, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Qua đó, an ninh nhân dân, thế trật an ninh nhân dân được củng cố vững chắc; quốc phòng, an ninh được giữ vững, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển KT – XH địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: Kinh nghiệm phối hợp triển khai thực hiện đề án ở cơ sở; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT gắn với xây dựng NTM; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; thực hiện chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thấm nhuần quan điểm sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, là công tác trọng tâm, thường xuyên để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH; Các lực lượng vũ trang và các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an ở cơ sở; duy trì hoạt động các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT; xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả lực lượng Công an xã bán chuyên trách, trong đó quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật, phương tiện đảm bảo yêu cầu hoạt động; duy trì tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân"; chú trọng xây dựng lực lượng công an chính quy; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021 – 2025.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Đề án  được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.