Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiếp tục chương trình làm việc

Thứ Bảy, 17/10/2020, 11:06 (GMT+7)

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16 và sáng 17.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, bầu BTV Tỉnh ủy, bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị lần thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị lần thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

 

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 1, BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Các ý kiến tham luận tại Đại hội đều thống nhất với Báo cáo chính trị và các báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội. Các đại biểu bày tỏ phấn khởi, vui mừng với những thành tựu trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đóng góp những ý kiến quan trọng, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bên cạnh các ý kiến tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp về triển khai công tác xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và phát triển quê hương; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đột phá về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội…

Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội
Đồng chí Vàng Seo Cón, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Đồng chí Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc  phát biểu tham luận tại Đại hội
Đồng chí Trần Quang Minh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc phát biểu tham luận tại Đại hội

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã bầu 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu đạt 100%. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và 3 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội bầu 21 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang phát biểu tham luận tại Đại hội
Đồng chí Hà Việt Hưng, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang phát biểu tham luận tại Đại hội

Theo chương trình, Đại hội tiếp tục thảo luận và thực hiện các nội dung quan trọng khác. Báo Hà Giang Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội.

Nhóm PV

 

.