Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thứ Tư, 09/09/2020, 15:06 (GMT+7)

BHG - Sáng 9.9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6.4.2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 43- CT/TW ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16.4.2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện một số bộ, ban, ngành, các cơ quan báo chí T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các cơ quan khối tuyên truyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Ban Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25.8.2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau hơn 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí được nâng lên. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Trên cơ sở đó, ngày 6.4.2020, Thường trực Ban Bí thư đã ký Thông báo số 173-TB/TW thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm thực hiện các nội dung: Nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng; báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp…

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được thông tin các nội dung: Kết quả thực hiện Chỉ thị 37, ngày 18.3.2004 của Ban Bí thư về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới; thông báo nội dung Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8.4.2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16.4.2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị…

Sau hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu các cấp ủy cơ sở tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch hành động triển khai các chỉ thị, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.