Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ T.p Hà Giang lần thứ XVIII và quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị

Thứ Tư, 09/09/2020, 15:02 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.9, Thành ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và học tập, quán triệt các kết luận của Bộ Chính trị cho lãnh đạo chủ chốt và các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; những nội dung cơ bản trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Nghe quán triệt Kết luận số 82-KL/TW ngày 29.7.2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12.3.2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông - lâm nghiệp; Quán triệt Kết luận số 81-KL/TW ngày 29.7.2020 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia đến năm 2030; Quán triệt Kết luận số 77-KL/TW ngày 5.6.2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Quán triệt Kết luận số 76-KL/TW ngày 4.6.2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9.6.2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Kết thúc hội nghị, Thành ủy Hà Giang đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc triển khai quán triệt, học tập nghiêm túc các nội dung tại hội nghị đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.