Đại biểu dự đại hội - vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Thứ Tư, 23/09/2020, 10:41 (GMT+7)

BHG - Những đảng viên được đại hội cấp dưới bầu làm đại biểu đi dự đại hội cấp trên vừa là vinh dự, vừa có trách nhiệm với đại hội. Vinh dự vì giữa hàng ngàn đảng viên tại đảng bộ cấp huyện, chỉ có đảng viên tiêu biểu, đáp ứng đủ các tiêu chí: Có uy tín, có kiến thức và ý thức trách nhiệm mới được lựa chọn để đi dự và tham gia ý kiến tại đại hội Đảng bộ cấp tỉnh. Trách nhiệm vì với đại hội Đảng bộ tỉnh, đảng viên phải thực hiện hai nhiệm vụ lớn: Một là, cho ý kiến xác đáng vào báo cáo chính trị của Đảng bộ cấp tỉnh gồm thực hiện nhiệm vụ 5 năm qua, đặc biệt là tham gia đóng góp ý kiến cho phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới với tầm nhìn 10 năm tiếp theo. Nhiệm vụ thứ hai là cùng Đại hội xem xét, lựa chọn ra những cán bộ vừa hồng vừa chuyên - những người thật sự đáp ứng được chỉ đạo và yêu cầu của Bộ Chính trị mà Tổng Bí thư đã quán triệt với cấp ủy các tỉnh, thành và ngành trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị luôn mong muốn các cấp ủy Đảng phải thật sự nhìn thẳng, nói thật; nhân dân cũng mong muốn Đảng bộ và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm công tác chỉnh đốn Đảng, đảm bảo xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch và vững mạnh.

Trung ương Đảng đã nói nhiều về sự đấu tranh trong nội bộ cấp ủy; quần chúng và báo chí thì nhìn thấy những hiện tượng tiêu cực, những cán bộ đảng viên “có chuyên không hồng”, nhưng trong cấp ủy chi bộ không nói vì sức chiến đấu của Đảng giảm sút, vì tính nể nhau, thậm chí bảo vệ để đảm bảo sự “đoàn kết”. Đó là những điều mà quần chúng nhân dân trông chờ sẽ được khắc phục tại Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh ta, đặt niềm tin rất lớn vào Đại hội và Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chính vì vậy, trách nhiệm của các đại biểu là vô cùng lớn lao đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo tỉnh ta giành thắng lợi mới. 

                    Triệu Đức Thanh

.