Sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang

Thứ Ba, 04/08/2020, 14:37 (GMT+7)

BHG - Hòa trong niềm phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang cũng đang tích cực chuẩn bị những nội dung cuối cùng đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Công tác trang trí tại trụ sở Thành ủy, UBND thành phố đã hoàn tất.
Công tác trang trí tại trụ sở Thành ủy, UBND thành phố đã hoàn tất.

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 478-KH/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 168 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; 53 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Cùng với quá trình tổ chức đại hội; các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã xội thành phố đã chỉ đạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã đề ra. Cùng với đó, Đảng bộ thành phố cũng tích cực chuẩn bị các nội dung cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó chú trọng công tác xây dựng Dự thảo Văn kiện, báo cáo đại hội. Trong công tác nhân sự, Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện các bước quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy, BTV và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Cùng với các nội dung trên, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; trang thông tin điện tử thành phố; tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan băng zôn, khẩu hiệu, pa nô… cụ thể: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình được được 575 lượt tin, bài; 115 tin, bài trên trang thông tin điện tử thành phố. Treo 233 băng zôn và 180 cờ nheo, 35 pa nô tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp trên các trục đường chính của thành phố. Tuyên truyền bằng xe lưu động 4 lượt/ngày; trên màn hình Led tại Quảng trường 26/3, hai lần/ ngày; phát trên trên mạng lưới loa FM tại các cụm đèn tín hiệu giao thông 20 lần/ngày; phát trên hệ thống phát thanh FM 15 lần/ngày. Đồng thời phối hợp 8/8 xã, phường xây dựng phóng sự phản ánh những kết quả nổi bật trong công tác lãnh, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đã triển khai xây dựng phóng sự “Đảng bộ thành phố Hà Giang sau 5 năm thực hiện nghị quyết” và chuẩn bị tư liệu hình ảnh về các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố để trình chiếu minh họa báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội…

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy cho biết: Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy; các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành; của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ và từ đại hội Đảng cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp!

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.