Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thứ Năm, 30/07/2020, 23:51 (GMT+7)

BHG - Chiều 30.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 – 1.8.2020). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng cho các cá nhân.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng cho các cá nhân.

Trải qua lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị của Đảng, truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hòa trong dòng chảy 90 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, ngành Tuyên giáo tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo T.Ư cho đồng chí Đỗ Thu Hiền.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo T.Ư cho đồng chí Đỗ Thu Hiền.

Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh phát triển hùng hậu với hàng nghìn báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển KT – XH của tỉnh và đất nước. Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Công tác chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn, nhất là việc đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Lãnh đạo Công ty Cổ phần in Hà Giang tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần in Hà Giang tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng và có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cũng tại buổi gặp mặt, 2 cá nhân được Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng; 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo T.Ư tặng Kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.