Họp Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết, triển lãm Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI

Thứ Hai, 29/06/2020, 16:45 (GMT+7)

BHG - Chiều 29.6, Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết, triển lãm Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, giai đoạn 2016 – 2020 họp bàn triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thành viên của Tiểu ban.

Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.
Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Theo kế hoạch Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 9, với sự tham dự của 254 đại biểu là gương điển hình tiên tiến xuất sắc được bầu chọn từ cơ sở. Dự đại hội thi đua yêu nước còn có các đại biểu Trung ương, đại biểu các tỉnh bạn trong Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc và các tỉnh giáp ranh…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tham gia ý kiến về công tác thông tin, tuyên truyền.

Để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước được diễn ra trang trọng, có tính lan tỏa, thời gian qua các thành viên thuộc Tiểu ban Tuyên truyền - khánh tiết, triển lãm phục vụ đại hội đã chủ động, tích cực triển khai các phần việc được phân công: Đối với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng chương trình nghệ thuật kết hợp giao lưu với 6 gương điển hình xuất sắc trong các phong trào thi đua. Xây dựng kịch bản, nội dung ma két, khẩu hiệu, panô tuyên truyền trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định; hướng dẫn việc xây dựng Panô ảnh, biểu đồ phát triển trưng bày tại đại hội. Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh xây dựng kế hoạch, mở các chuyên mục hướng tới Đại hội thi đua yêu nước, trong đó xây dựng các chuyên mục, bài viết, phóng sự tài liệu tuyên truyền kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các chuyên mục trên báo chí, trang thông tin điện tử; thiết kế banner tuyên truyền về đại hội thi đua yêu nước trên trang thông tin điện tử 11 huyện, thành phố và trang thông tin điện tử 193 xã, phường, thị trấn. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh chủ động vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, kết quả của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020…   

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến tại cuộc họp.

 Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung, kinh phí tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền; cách thức, phương pháp tuyên truyền; công tác thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Ái Xoan ghi nhận những nỗ lực, chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch tuyên truyền của các thành viên. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các thành viên của Tiểu ban cần bám sát kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban để triển khai nhiệm vụ theo 3 đợt; các cơ quan thành viên chủ động lập dự trù kinh phí gửi cho Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trình Ban Tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh. Các thành viên của Tiểu ban tham gia đóng góp ý kiến vào các Panô, khẩu hiệu, ma két, băng zôn, khẩu hiệu để Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu, tổng hợp trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trước 10.7. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổng hợp lựa chọn 6 gương điển hình tiên tiến gửi cho Đài PT-TH tỉnh xây dựng kịch bản trong buổi giao lưu, tọa đàm trước ngày 7.8.          

                                                           Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.