Đại hội Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh

Thứ Bảy, 27/06/2020, 16:24 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.6, Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy…

Các đại biểu bầu BCH  Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh được thành lập theo Quyết định số 144-QĐ/ĐUK, ngày 6.12.2018 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh. Sau sáp nhập, Đảng bộ có 52 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ chức cơ sở Đảng. Nhiệm kỳ 2018 - 2020, Đảng bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên, chủ động quán triệt và xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách theo quy định của Đảng và quy chế làm việc, chương trình công tác trọng tâm. Kết quả trong 2 năm, Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy kiểm tra 3 cuộc đối với 2 tổ chức đảng; giám sát 6 cuộc đối với 6 tổ chức và 7 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 17 cuộc đối với 22 đảng viên. Triển khai 10 cuộc thanh tra KT - XH đối với 27 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện 10 đơn vị có sai phạm với tổng số tiền gần 5,8 tỷ đồng; xử lý sau thanh tra thu hồi trên 2,6 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tích cực chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác phòng, chống tham nhũng... Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ quan tâm thực hiện. Phát huy dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; vai trò trách nhiệm gương mẫu của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chăm lo củng cố tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh khóa mới.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh khóa mới.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu chủ yếu và quyết tâm thực hiện: Phấn đấu hàng năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra; 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Phấn đấu 100% các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định Điều lệ, hàng năm đạt vững mạnh...

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Cơ quan UBKT- Thanh tra tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 8 đồng chí và bầu 3 đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Tin, ảnh: Văn Long

.