Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX

Thứ Bảy, 27/06/2020, 16:31 (GMT+7)

BHG - Sáng 27.6, Đảng bộ Quân khu 2 tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Quân ủy T.Ư chỉ đạo đại hội trước, làm cơ sở cho Thường vụ Quân ủy T.Ư chỉ đạo các đảng bộ khối quân khu, quân binh chủng trong toàn quân rút kinh nghiệm.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; Tổng Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2; đại biểu Ban Tổ chức T.Ư; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu và 299 đại biểu, thay mặt cho hơn 7.000 đảng viên trong Đảng bộ Quân khu. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tới dự và phát biểu tại đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh: Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII; làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới của Đảng bộ. Đồng thời, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của BCH Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ VIII. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, Đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy T.Ư trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu BCH Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Đảng bộ Quân khu 2 phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ quân đội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn, chủ động quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nên quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tham luận tại Đại hội về nội dung “Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang”, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang đã nêu rõ vị trí vai trò và những kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền nhân dân, LLVT tỉnh Hà Giang trong việc chấp hành, thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ các cấp. Đồng thời đề nghị, đề xuất một số nội dung nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, trong đó cơ quan quân sự làm nòng cốt, nắm, dự báo đúng tình hình; chủ động phòng, chống âm mưu "diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế -  xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; ưu tiên đầu tư các công trình phát triển kinh tế - xã hội mang tính lưỡng dụng cao. Thực hiện tốt Đề án rà phá bom mìn, vật cản nổ phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, ổn định dân cư vùng biên gắn với củng cố thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới. Tập trung xây dựng các tiềm lực quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục ban hành các chính sách phù hợp, bố trí ngân sách hợp lý để từng bước đầu tư cải tạo, xây dựng các hạng mục, công trình trong khu vực phòng thủ theo quy định; bảo đảm tốt nhân tài, vật lực, nhu cầu dự trữ, sẵn sàng phục vụ cho thời chiến. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân và đối ngoại, hợp tác về quân sự, an ninh giữa các lực lượng, địa phương hai bên biên giới. Xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đổi mới nội dung, hình thức các cuộc luyện tập, diễn tập ở các cấp sát tình huống và thực tiễn địa phương. Nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên trong đó tập trung nâng cao chất lượng củng cố, huấn luyện hằng năm, bảo đảm cho lực lượng này đủ khả năng xử lý các tình huống xảy ra ngay tại cơ sở. Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt quy chế phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình; lực lượng vũ trang là nòng cốt trong tham gia có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành trong thời gian hai ngày 27 và 28-6.

Tin, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG (Báo Quân khu 2)

 

.